Вершы аб каханні, шчасці, лёсе і жыцці (3901-4000)

 

Анатолій Балуценка

http://ab3tt.narod.ru

 

 

3901     МЕЛIНА

 

Карабель прыгожы i магутны

Часам сустракае мелiну,

Можа лёс здарыцца болей смутны:

Пойдзе ад прабоiны ка дну.

 

Нiбы карабель ў адкрытым моры,

Здатна цяжкi лёс сустрэць любоў,

Недарэчы горкiя дакоры,

Бо знiкае сэнс мiнулых слоў.

 

Сум прыдбае i душа, i вочы,

Невядома, ў чым была вiна?

Але часта горкi лёс дзявочы,

Бо ў любвi сустрэлась мелiна.

 

16.05.2000

 

Home Page

 

3902     ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ

 

Нет цветов прекраснее, чем роза,

Свеж, упруг, красив её бутон,

Но всегда скрывается угроза,

Ведь растут шипы со всех сторон.

 

В душах много чувств у человека,

Но, как роза, в ней горит любовь,

И влечёт, как богомольца Мекка,

Хочется, бутон расцвёл чтоб вновь.

 

Роза и приятна, и красива,

Не даётся в руки без борьбы,

Хоть она чудесна, словно диво,

Но ужасно колются шипы.

 

16.06.2000

 

Home Page

 

3903     НЕОБЪЯТНОЕ

 

Нельзя ведь необъятное обнять

И проглотить кусок, что шире глотки,

Об этом непростительно мечтать

Тому, кто скромен, нрав имеет кроткий.

 

Нахален кто и бесшабашно смел,

Кто никогда сомнения не знает,

Всегда куски побольше глотки ел,

Что шире рук, бесстрашно обнимает.

 

Послушными быть для одних – удел,

Они – рабы сложившейся морали,

Но для других отсутствует предел,

На правила во всём всегда плевали.

 

17.06.2000

 

Home Page

 

3904     КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА

 

Как способно только видеть око,

Облаков плывёт бескрайний фронт,

Облако поплакало немного

И, как все, ушло за горизонт.

 

Но в лугах трава зазеленела,

Заплескалась волнами река,

Радость всему миру, то и дело,

Дарят кучевые облака.

 

Дождику трава, как другу, рада,

Но нет туч, светла даль и ясна,

Только облака плывут, как вата,

В небесах царит голубизна.

 

17.06.2000

 

Home Page

 

3905     ПАВОДКА КАХАННЯ

 

Вясной рака ўзрывае моцны лёд,

Нiяк не мог ён утрымацца далей,

I там, дзе летем быў даступны брод,

Вада раўла, i ў бераг бiлi хвалi.

 

Але паводка будзе не заўжды,

Бо пройдзе час, вада сысцi павiнна,

Яе напор прыносiць шмат бяды,

Закрытай як апынiцца плацiна.

 

Калi каханне прыйдзе да людзей,

Яно мацней, чым у паводку воды,

Ўмяшацца небяспечна ў ход падзей,

Каханне ўсе зруйнуе перашкоды.

 

18.06.2000

 

Home Page

 

3906     ВIШАНЬКI

 

Падлесак малады на ўзгорку рос,

Сасоннiк пападаўся вельмi рэдкi,

Мiж беластвольных прыгажунь-бяроз

I вiшня распусцiла свае кветкi.

 

Вясной на вiшню не было атак,

Ды вiшанькi, як зорачкi, заззялi,

За iх красу i за цудоўны смак

Галiнкi ўсе бязлiтасна зламалi.

 

Стаiць ў падлеску ствол, як дзiўны госць,

Пакрыўджаны, знявечаны, шурпаты,

Заўсёды церпяць здзек за прыгажосць

I вiшанькi, i ягадкi-дзяўчаты.

 

18.06.2000

 

Home Page

 

3907     ДОЖДЖ ДЛЯ ДУШЫ

 

Ад спёкi жоўкнуць дрэвы i трава,

Уся прырода у знямозе плача,

Чакае, хмара каб хутчэй прыйшла,

Бо ўдзень пясок, як печ, стае гарачы.

 

Цярпенню ёсць бяспечная мяжа,

Бо без дажджу амаль усё згарэла,

Хай бы прыйшла кароткая iмжа,

Ды яшчэ лепш – працяглая залева.

 

Калi душа згарае ад тугi,

I небяспечна доўгае чаканне,

Патрэбны моцны дождж, пасля другi,

Дождж для душы – пяшчотнае каханне.

 

18.06.2000

 

Home Page

 

3908     БЕЗ СОМНЕНИЙ

 

Яснолунным вечер был весенний,

Тишиной окуталась земля,

Ты без колебаний и сомнений

Прошептала мне: «Люблю тебя!»

 

Уже много вёсен отшумело

С того сердцу памятного дня,

Но любовь совсем не охладела,

До сих пор целуешь ты меня.

 

В молодые радостные годы

Без сомнений просто полюбить,

Но непросто не искать свободы,

И любовь навечно сохранить.

 

19.06.2000

 

Home Page

 

3909     БЛЯСК ЗОРАЧАК

 

Ў юнацтве мары ззяюць – нiбы зоркi,

I лёгкi, нiбы пух, жыццёвы шлях,

Але прыходзiць з часам прысмак горкi,

I зоркi мар згасаюць на вачах.

 

Знiкаюць мары хутка, нiбы знiчкi,

I цёмным застаецца небасхiл,

Памарыць больш няма цудоўнай звычкi,

Не ўзняцца марам без анёльскiх крыл.

 

Юнацтва – час чароўнай светлай мары,

Калi зрабiць працяглым дзiўны час,

Ад цяжкасцей жыцця не прыйдзе кары,

Цудоўна, як бляск зорачак не згас.

 

20.06.2000

 

Home Page

 

3910     НАВАЛЬНIЦА

 

Неба азарыла навальнiца,

Ноччу было светла, нiбы ўдзень,

Цуд падобны нават не прыснiцца,

Клаўся на зямлю, як сажа, цень.

 

Ноч сыходзiць, на парозе ранак,

Хоць прамень гуляе харашун,

Полымя у небе ад маланак,

I далей няшчадна б'е перун.

 

Сонейка паслала прывiтанне,

Скончыўся час грозных блiскавiц,

Нават i пяшчотнае каханне

Часам церпiць боль ад навальнiц.

 

21.06.2000

 

Home Page

 

3911     ВЕЛИЧИЕ И СЛАВА

 

Язык прозы безжалостно прост,

Ведь гармонии в нём очень мало,

Но в стихах он встаёт во весь рост,

И величье его здесь, и слава.

 

В прозе скрыты надёжно грехи,

Ритм в словах не имеет значенья,

Но всегда звучат песней стихи,

Для души создают настроенье.

 

Можно выбрать любой вариант:

Стих иль длинная проза в стараньях,

Но не нужно читать фолиант,

Чтоб узнать о любви и страданьях.

 

21.06.2000

 

Home Page

 

3912     СНЕЖНАЯ КАРАЛЕВА

 

Раве бясконцая завея,

I комiн вые, нiбы бас,

Мне печ пяшчотна плечы грэе,

Але ў уяве летнi час.

 

На любай рэчцы плёс шырокi,

Лясоў сасновых дзiўны цуд,

Ў нябёсах белыя аблокi,

Лугоў зялёны iзумруд.

 

Знямог ад снежнай каралевы,

Яе набрыдлi кайданы,

Гняце абсяг, як вата белы,

Чакаю будучай вясны.

 

21.06.2000

 

Home Page

 

3913     ДЗIЎНЫ РАНАК

 

Нiбы цуд, прыветлiвае ранне,

Свецiць месяц, як лiхтар, ўгары,

З вудамi iду на паляванне,

З рэчкай мы цудоўныя сябры.

 

Загарэўся кругавiд далёкi,

I вясёлы выглянуў прамень,

Па расе рабiць прыемна крокi,

Пэўна, што дажджу не будзе ўдзень.

 

На рыбалцы я чакаю цуду,

Хай зусiм не будзе лешч кляваць,

Закiдаю ў вiр глыбокi вуду,

Дзiўны ранак буду сустракаць.

 

21.06.2000

 

Home Page

 

3914     ДОБРЫ ПРЫКЛАД

 

Жыццё людзей – нярэдка крык душы,

Не знойдуць анi злагады, нi згоды,

Каб жыць у згодзе, нiбы мурашы,

Вучыцца лепей трэба у прыроды.

 

Ў адносiнах людзей – боль i бяда,

Хоць людзi – i вышэйшыя iстоты,

У мурашоў заўжды адна мэта,

Адны iмкненнi i адны турботы.

 

Усе працуюць, не шкадуюць сiл,

Няма у iх бяссорамнай ляноты,

Каб чалавек больш памяркоўным быў,

Браць трэба добры прыклад у прыроды.

 

22.06.2000

 

Home Page

 

3915     КЕПСКАЯ СПРАВА

 

Брыльянт, але драўляная аправа,

Яна – замiнка, нiбы кайданы,

Таму брыльянт каштуе вельмi мала,

Хоць ў золаце яму няма цаны.

 

Была каб свая ўласная дзяржава,

Здаўна змагалiсь лепшыя сыны,

Ды апынулась надта марнай справа,

Падтрымку мелi слабую яны.

 

Барацьбiтоў за намаганнi шкода,

Ды кепскую аправу меў брыльянт,

Бо не патрэбна воля для народа,

Якi стаў ад селекцыi мутант.

 

22.06.2000

 

Home Page

 

3916     НАГРАДА

 

В лугах пленит росы алмазный блеск,

Птиц ранних привлекает серенада,

И нежит слух волны прибрежной плеск,

Всегда приходит утро, как награда.

 

Глаз радует прекрасная заря,

В багрянце дивном небо до восхода,

Туманами молочными куря,

Встречает первый солнца луч природа.

 

С восходом солнца гаснут чудеса,

Хоть гладь воды сверкает, словно глянец,

Уйдёт с лугов алмазная роса,

И синевой становится багрянец.

 

23.06.2000

 

Home Page

 

3917     ТИХАЯ РЕКА

 

Тиха, как кладбище, река,

Хоть хороши её изгибы,

Никто не тронет поплавка,

Совсем, наверно, нету рыбы.

 

Ловили деды и отцы,

А мы рыбачим лишь от скуки,

Имеет всё свои концы,

Рыбачить уж не будут внуки.

 

Ведь хороша, как песня, снасть,

Её на выставку взяли бы,

У рыбака ничтожна власть,

Когда в реке давно нет рыбы.

 

23.06.2000

 

Home Page

 

3918     ЩЧОДРАСЦЬ I СКНАРЛIВАСЦЬ

 

У кожнага каштоўнасцi свае,

I падыход да справы розны нейкi,

Адзiн рубель ад шчодрасцi дае,

Скнарлiвы нiзашто не дасць капейкi.

 

Адзiн дае падтрымку у бядзе,

Ў сяброўстве у яго заўсёды вернасць,

Апошняе другi ўраз украдзе,

Не адчувае к iншым мiласэрнасць.

 

Навокал амаль шчодрасцi няма,

Яна iснуе безпадстаўна ў мары,

I спадзявацца на яе дарма,

Не дапаможа нiзавошта скнары.

 

24.06.2000

 

Home Page

 

3919     КУДЫ IМКНУЦЦА?

 

Ўсе у спешцы кудысьцi iмкнуцца,

Пад нагамi курыць толькi пыл,

Нават часу няма аглянуцца,

Шлях упарта вядзе да магiл.

 

Ды трывае бясконцая гонка,

Нiбы плынь паўнаводнай ракi,

Хоць гадоў назбiраецца гронка,

Распазнаць цяжка, дзе быў якi.

 

Лепш заўжды да спакою iмкнуцца,

Не страчаць каб нi нерваў, нi сiл,

Каб, як гума, мог час расцягнуцца,

I адсунуць мяжу ад магiл.

 

25.06.2000

 

Home Page

 

3920     ШЧАСЦЕ Ў СЯМ'I

 

Доля суп заўжды гатуе з мясам,

Можна з'есцi мяса, пасля суп,

Ды затым працяглым вельмi часам

Знемагаць ад бульбы або круп.

 

Шчасце прыдбаць кожнаму ахвота,

Горш вароты адчыняць бядзе,

Iншаму калi аддана цнота,

Ў сям'i шчасце болей не прыйдзе.

 

Хай нiшчымным будзе суп спачатку,

Кепскi час адыдзе ў забыццё,

Лепш пасля ўсё ў поўным мець парадку,

Есцi мяса ўдосталь ўсё жыццё.

 

25.06.2000

 

Home Page

 

3921     ТРЫВОЖНАЕ ШЧАСЦЕ

 

Ёсць трывожныя вельмi дарогi:

Без адказу красуню кахаць,

Лепш не ведаць пякельнай трывогi,

I бясхмарнага шчасця шукаць.

 

Ды бясхмарнае шчасце не трэба,

Аглядаць каб бясконца зямлю,

Душа рвецца упарта у неба,

I таму я красуню люблю.

 

Хай красуня мой клiч не адчуе,

Я узнёсласць ў каханнi цаню,

Хай трывожнае шчасце хвалюе,

Бо прыемна пазнаць вышыню.

 

25.06.2000

 

Home Page

 

3922     ЛЮБАЯ ПОБЕДА

 

Есть много разных жизненных побед

В пучинах вод, в высотах, под землёю,

Но, видно, тяжелей победы нет,

Чем трудная победа над собою.

 

Коль от любви или от водки пьян,

От страсти нелегко освободиться,

Серьёзнее страдает наркоман,

Ему победа в сладком сне лишь снится.

 

Непросто даже победить табак,

Чтобы от страсти не осталось следа.

От жёстких и безжалостных атак

Приходит сердцу любая победа.

 

25.06.2000

 

Home Page

 

3923     ПОЛЁТ

 

Летят птицы, крыльями махая,

По плечу им голубой простор,

Даже океан пересекают,

Не страшна им недоступность гор.

 

Люди размечтались о свободе,

Очень много есть для них границ,

Птицы, незначительные вроде,

Но свобода полная у птиц.

 

«Не нужна свобода, – скажет кто-то,

– В ней какая сила и краса?»

Наблюдать приятно за полётом,

Манят голубые небеса.

 

26.06.2000

 

Home Page

 

3924     ХОВАНКI

 

Ноччу месяц вострарогi

Са мной ў хованкi гуляе,

То сыдзе з сваёй дарогi,

То з-за хмарак выглядае.

 

Прыгажосць – як быццам ў мары,

Я ў знямозе ад трывогi,

Бо ў вялiкай чорнай хмары

Яго бачыць няма змогi.

 

Было, нiбы ў казцы, дзiва,

Ў хованкi згулялi трохi,

Ранак блiзiцца iмклiва,

Схаваў месяц свае рогi.

 

26.06.2000

 

Home Page

 

3925     НЕБА

 

Кожны ранак – новая карцiна,

Вельмi добры пэндзаль мае Бог,

Неба размалёўвае няспынна,

Чалавек каб радавацца мог.

 

На Зямлю прыходзiць дзень чарговы,

Вецер цалкам разагнаў iмжу,

I усход прыветлiва-ружовы

Дорыць радасць, каб сагрэць душу.

 

Усмiхнуўся небасхiл высокi,

Калi першы выглянуў прамень.

У блакiце белыя аблокi,

Лепш любой карцiны неба ўдзень.

 

27.06.2000

 

Home Page

 

3926     ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ

 

Всё в природе правильно и мудро,

Совершенство дивное она.

Как прекрасно солнечное утро,

Радует небес голубизна!

 

Хорошо душе от звуков нежных,

Радостному чувству нет границ,

Сердцу мил и шелест ив прибрежных,

И весёлый гомон ранних птиц.

 

Незаметно сильное теченье,

Луч играет в зеркале реки,

Мне всегда приносят наслажденье

Солнечные летние деньки.

 

28.06.2000

 

Home Page

 

3927     НЕ ЗДАРЫЛАСЬ

 

Магло здарыцца, але не здаралась,

Мо трэба так, так вымагае лёс,

Бо побач шчасце любае iмчалась,

Ужо такiх здарэнняў цэлы стос.

 

А хочацца, каб лепшае спаткала,

Бо кепскае здараецца заўжды,

Ды лепшага чамусьцi вельмi мала,

Затое лёс даць здатны шмат бяды.

 

Што шчасце прыйдзе з часам, цвёрда веру,

Не зараз, няхай нават праз гады,

Не трэба вельмi многа, лепей ў меру,

Бо небяспечна лёс мець залаты.

 

28.06.2000

 

Home Page

 

3928     БУРЯ

 

Мчатся свинцовые тучи,

Ветер пророчит беду,

Дома сидеть бы мне лучше,

Я на рыбалку иду.

 

Волны поднялись, как горы,

Грозною стала река,

Ливень заполнил просторы,

Спрячусь под вербу пока.

 

Буря промчалась, как птица,

Ветер был быстр и могуч,

Солнышко вновь веселится,

В кроне сиял его луч.

 

28.06.2000

 

Home Page

 

3929     ВЫСОКI СТЫЛЬ

 

Кожны дзень ёсць нейкiя праблемы,

Што душу хвалююць перш-наперш,

I таму прыходзяць самi тэмы

I ператвараюцца у верш.

 

Як струмень празрысты, бягуць словы,

Чутны iх цудоўны стройны хор,

Або шэпт даверлiвай размовы,

Ў вынiку ўзнiкае новы твор.

 

То мэта паклiча ў шлях далёкi,

То хвалюе радасць цi бяда,

Тэмы утвараюць стыль высокi,

I з душы збягаюць, як вада.

 

29.06.2000

 

Home Page

 

3930     ТИШИНА

 

В небе тихо дремлют облака,

Ветер даже листьев не колышет,

Стала, словно зеркало, река,

Напряжённо всё покоем дышит.

 

Даже утром птицы не поют,

Тишина повисла над землёю,

Все хотят скорей найти приют,

Чтобы устоять перед грозою.

 

Ветер быстро силу набирал,

Тучи угрожали чернотою,

Гром гремел, ревел тревожно шквал,

Утро расставалось с тишиною.

 

30.06.2000

 

Home Page

 

3931     ЧАРОЎНЫ ГОЛАС

 

Мне гукi лiры да спадобы,

Бо песцiць вуха голас муз,

Таму раблю бясконца спробы

Умацаваць лепш наш саюз.

 

I музам ўдзячны я за гэта,

Што неблагi у iх намер:

Зрабiць з аматара паэта,

Сябрую з музамi цяпер.

 

Не трэба iншага кумiра,

Ён для мяне – як лiшнi груз,

Цудоўна мне iграе лiра,

Чароўны чую голас муз.

 

30.06.2000

 

Home Page

 

3932     СВАРКА

 

Не здарыцца каб бядзе,

Мяне сварыць матка,

Ды да любага вядзе

Праз рачулку кладка.

 

Я да кладачкi бягу

Колькi маю сiлы,

Бо iначай не магу,

Бо чакае мiлы.

 

Мяне любы цалаваў,

Свяцiў месяц яркi,

Хто сапраўды пакахаў,

Не баiцца сваркi.

 

1.07.2000

 

Home Page

 

3933     ТАЯМНIЦЫ НОЧЫ

 

Прыгажосць такая не прыснiцца:

Цытрусаў мiльёны ўвышынi!

Ноч свае адкрыла таямнiцы,

Хоць руку да зорак працягнi.

 

Ды няўмольна гасiць ранак зоркi,

Як заззяе сонечны прамень,

Пра красу ужо няма гаворкi,

Бо зусiм не бачны зоркi ўдзень.

 

Ад красы заўсёды хваляванне,

Назаўжды яго каб зберагчы,

Каб не згасла палкае каханне,

Няхай ззяюць зорачкi ўначы.

 

3.07.2000

 

Home Page

 

3934     ПАГРОЗЫ АД ХМАР

 

Зноў чорныя хмары гуляюць у небе,

I дождж залiвае зямлю,

Не трэба дажджу болей стомленай глебе,

Бо вымачыць цалкам раллю.

 

А хмары iдуць без супынкi бясконца,

I вецер галосiць наўзрыд,

Даўно ўжо не бачна жаданага сонца,

Душу не хвалюе блакiт.

 

Здараюцца часам ў адносiнах хмары,

I выплакаць трэба шмат слёз,

Хай лепей заўсёды здзяйсняюцца мары,

Душы каб не зведаць пагроз.

 

3.07.2000

 

Home Page

 

3935     ПОКЛОННИКИ

 

Успех проложит путь другим победам,

Откроет настежь души и сердца,

Поклонники идти стремятся следом,

Словам хвалебным нет совсем конца.

 

Но не прощают никогда огрехи,

Коль полоса окончится побед,

Незваные приходят неуспехи,

Льстецов вокруг в одно мгновенье нет.

 

Считать не нужно чистою монетой

Поклонников весёлый шум и гам,

Избраннице, уже совсем не этой,

Они курить продолжат фимиам.

 

3.07.2000

 

Home Page

 

3936     РАСПЛАТА

 

Что прошло, уж больше не придёт,

Прошлое в судьбе не повторится,

Время повторений не даёт,

Улетает быстро, словно птица.

 

Лучше настоящее беречь,

Ведь наивно ожидать возврата,

Чтобы от беды предостеречь,

Аргументы точно взвесить надо.

 

Лишь один не очень верный шаг,

И тяжёлой может быть утрата,

Хуже станет лучший друг, чем враг,

За ошибки ждёт всегда расплата.

 

3.07.2000

 

Home Page

 

3937     СВАЯ ЗЯМЛЯ

 

Зямля мая! Цябе я бачыць рады,

I ў добры час, i ў час лiхiх падзей,

З табою мне адкрылiсь далягляды,

А без цябе загiну, як Антэй.

 

Працяглы час пражыў хто на чужыне,

Куды шляхi аднойчы завялi,

Таго заўжды трывога не пакiне,

Што адарваўся ад сваёй зямлi.

 

Паветра тое ж, лес, лугi i неба,

Таксама сонца свецiць на зямлю,

Ды мне свая Радзiма толькi трэба,

Сваю зямлю з маленства я люблю.

 

4.07.2000

 

Home Page

 

3938     СМЫСЛ И СУЕТА

 

Бессмысленна жизнь и жестока,

Но каждый прожить больше рад,

Проходит в мгновение ока,

Для смерти нет вовсе преград.

 

Сначала смерть кажется казнью,

Но после рассеется страх,

И дни, как песчинки, к несчастью,

Уходят в песочных часах.

 

Всё меньше песчинок осталось,

Прервалась чтоб жизнь навсегда,

Со смыслом ведь жизнь начиналась,

В конце – лишь одна суета.

 

4.07.2000

 

Home Page

 

3939     ВЯСНА Ў ДУШЫ

 

Восень красой вабiць неадменна,

Золатам малюе, як мастак,

Клiча водар жнiвеньскага сена,

Яблыка антонаўскага смак.

 

Настрой прыгажосць дае рахманы,

Сонейка чырвонае ўзышло,

Паплылi асеннiя туманы,

Неба стала чыстае, як шкло.

 

Шчодра асалоду дорыць восень,

Ад натхнення п'яны без вiна,

Як над галавою ззяе просiнь,

А ў душы – бясконцая вясна.

 

5.07.2000

 

Home Page

 

3940     РОЖДЕНИЕ ДНЯ

 

Я в небо с удовольствием смотрю

И много интересного в нём вижу:

Прекрасную вечернюю зарю

Иль солнца луч, что падает на крышу,

 

Иль облаков летучую гряду,

Созвездий ярких плавное движенье.

Всегда я в небе что-нибудь найду,

Чтобы себе улучшить настроенье.

 

Но красоты, наверно, лучше нет,

Чем ранним утром видеть дня рожденье,

Встречать пожаром пышущий рассвет

И получать от неба наслажденье.

 

5.07.2000

 

Home Page

 

3941     НЕБЯСПЕКА

 

Мацнейшы хто, заўсёды той правы,

Ад гэтай сiлы iншым вынiк горкi,

Каса, як гiльяцiна, для травы,

А стрэльба небяспечна для вавёркi.

 

На бойнi прапануюць нож быку,

Для рыбы смерць – звычайная таптуха,

Ўсiх нiшчым, пападзе хто пад руку,

Слабым заўжды была ад моцных скруха.

 

Бясследна гiне ў шэразе падзей,

Хто вельмi кволы або чынам малы,

Ствараюць небяспеку для людзей

Мацнейшыя, з iх кожны – толькi правы.

 

5.07.2000

 

Home Page

 

3942     ПОЗОВИ

 

Хотя ты для меня давно не друг,

Навязчиво-нахальной быть рискуя,

Хочу опять я ласки твоих рук

И пылкого от страсти поцелуя.

 

Сравнить тебя ни с кем я не могу,

Судьба моя вновь оказалась злою,

И в мыслях от неё теперь бегу,

Ведь виртуально я всегда с тобою.

 

Страданье мне от сексуальных мук,

Ты позови, и вновь к тебе приду я,

Забыть не в силах ласки твоих рук

И пышущего страстью поцелуя.

 

5.07.2000

 

Home Page

 

3943     ВУЧЫЦЦА КАХАЦЬ

 

I зараз свята ёсць Iван Купала,

Не страцiлась праз тысячу гадоў,

Дзяўчына цераз вогнiшча скакала,

Каб цела паказаць для юнакоў.

 

Каханых сабе моладзь выбiрала,

Без плацця, без вэлюму, без вянца,

Iх ночанька купальская вянчала,

Жыццё прайсцi каб разам да канца.

 

Язычнiкаў паганцамi назвалi,

Ды водгалас ад веры той не сцiх.

Але прыгожа як яны кахалi!

Кахаць вучыцца трэба нам у iх.

 

6.07.2000

 

Home Page

 

3944     ВЕРА ПРОДКАЎ

 

Перад сiлай няма абароны,

Малi лiтасцi цi галасi,

Дакарэнна змянiлiсь законы,

Як хрышчэнне прайшло на Русi.

 

Князь-хрысцiцель ўжыў жорсткiя меры,

Чаму выбар яго быў такi?

Адрачыся прымусiў ад веры,

Што праносiў народ праз вякi.

 

Мо дабро князь прынёс, а мо шкоду?

Вера продкаў пайшла ў небыццё,

Зараз губiм iх Бога – Прыроду,

Што дае вiдавочна жыццё.

 

6.07.2000

 

Home Page

 

3945     ШЧАСЛIВЫЯ ДНI

 

Больш цяплом не песцiць летняя пагода,

Толькi моцны вецер нема завываў,

Ўжо адшапацела жоўтая лiстота,

Бо пад ногi вецер ўсю яе паклаў.

 

Зорачак не бачна праз густыя хмары,

Непагадзь адбiлась сумам у душы,

I на клёнах згаслi дзiўныя пажары,

Золка i няўтульна ўвосень ад iмжы.

 

Восень залатая адышла паволi,

Хай бы бруд асеннi замяла зiма,

Многа дзён шчаслiвых ёсць у кожнай долi,

Ды нiколi шчасця поўнага няма.

 

7.07.2000

 

Home Page

 

3946     ЗАЛАТЫЯ СВIТАННI

 

Павароты рэчышча крутыя,

Глядзiць месяц пiльна на Зямлю,

Сустракаць свiтаннi залатыя

Я на любай Прыпяцi люблю.

 

Усход ззяе золатам чырвоным,

На аблоках водблiск залаты,

Ён падобны вераснёвым клёнам,

Што гараць пажарамi заўжды.

 

Мне не трэба рэчы залатыя,

Лепей на усходы паглядзець,

Я удзячны за свiтаннi тыя,

Што даў Бог на Прыпяцi сустрэць.

 

7.07.2000

 

Home Page

 

3947     ГАНЕБНАЯ ЗДРАДА

 

Хто здрадзiў раз, той здрадзiць i другi,

Хоць верным быць даў ганарова слова,

Ўсё прыйдзе з часам на свае кругi,

Калi ў маралi кепская аснова.

 

Пыхлiвы звонку, нiбы джэнтлемен,

Ды трэба невялiкая прынада,

Загаварыў каб зноў ганебны ген,

I паступова саспявала здрада.

 

Калi ваўка удосталь накармiць,

Не страцiць ён драпежнiцкiя вады,

Хто годнасцю зусiм не даражыць,

Заўжды гатовы да ганебнай здрады.

 

7.07.2000

 

Home Page

 

3948     ВЫБРАЛА САМА

 

Что я в тебе нашла, не знаю?

Но по ночам теперь не сплю,

Не вижу день иль два – страдаю,

Наверно, всё-таки, люблю.

 

Пусть говорят, что некрасивый,

Ведь ни к чему мне красота,

Но нежный, ласковый и милый,

Такой была моя мечта.

 

Ты стал теперь моей судьбою,

И от тебя я без ума,

Хочу быть навсегда с тобою,

Тебя я выбрала сама.

 

7.07.2000

 

Home Page

 

3949     ТРАВЫ

 

Няскошаных траў прыгажосць,

Якiя саспелi iмклiва,

Ўсяго шмат пабачыць прыйшлось,

Ды травы – сапраўднае дзiва.

 

Садзiся на iх або ляж,

Заўжды адчуваецца ласка,

Хаця невыразны пейзаж,

Ды – нiбы дзiвосная казка.

 

На травы з натхненнем гляджу,

Як быццам iх бачу раз першы,

I радасць ўздымае душу,

Таму нараджаюцца вершы.

 

7.07.2000

 

Home Page

 

3950     РАНЫ НА СЭРЦЫ

 

Загояцца праз час старыя раны,

Ў сутычках вельмi розныя канцы,

Калi былi у зносiнах заганы,

На сэрцы пакiдаюць след рубцы.

 

Ў адносiнах шмат болю i атруты,

Навокал хамства, подласць i падман,

Таму няўмольна горкiя пакуты

Прыносяць безлiч непрыемных ран.

 

Хто мае вельмi тонкую натуру,

Не ў змозе гонар свой абаранiць,

Нiбы даспехi мець патрэбна скуру,

Каб радасна, без ран на сэрцы, жыць.

 

8.07.2000

 

Home Page

 

3951     ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ

 

Среди больших и очень важных дел,

Которые всё время беспокоят,

Свою любовь сберечь я не сумел,

Но все дела одной любви не стоят.

 

Успехам был необычайно рад,

Надежда тлела – это счастья вехи,

Но прозвучал безжалостно набат,

И оказались призраком успехи.

 

От счастья отказаться – просто грех,

Хоть состоянье дел всегда заботит,

Ненужен замечательный успех,

Когда любовь безвременно уходит.

 

10.07.2000

 

Home Page

 

3952     ЛЕПШ ЗБОЧЫЦЬ

 

Калi сапраўды вiнаваты,

Хоць невялiкiя грахi,

Не ўратавацца ад расплаты,

Бо не даруе лёс даўгi.

 

Зрабiць грэх можна за iмгненне,

У багну ўскочыць з галавой,

Ды мець лепш чыстае сумленне,

I ў сэрцы радасць i спакой.

 

Грахi бясконца побач крочаць,

Жадаюць спакусiць яны,

Але ад iх заўжды лепш збочыць,

Каб бачыць радасныя сны.

 

10.07.2000

 

Home Page

 

3953     ГОЛУБОЕ НЕБО

 

Любо сердцу небо голубое,

И, как лента, синяя река,

Солнышко сияет золотое,

И летят, как птицы, облака.

 

Радостно смотреть на поднебесье,

Умиляет дивная краса,

А в душе – восторженная песня,

И слова в ней все про чудеса.

 

Хорошо, что разогнало тучи,

Вместо черноты голубизна,

Ничего нет в дивном мире лучше,

В душу коль врывается весна.

 

10.07.2000

 

Home Page

 

3954     УНИЖЕННОЕ ДОСТОИНСТВО

 

Любовь в душе, как пламя, бушевала

И согревала нежностью вчера,

Но постепенно чувство угасало,

Как угли догоревшего костра.

 

Любовь всегда изменчива, как мода,

И к ней приходит горькая пора,

Она меняться может, как погода,

То дождь, а то ужасная жара.

 

Чтоб уберечь любовь от угасанья,

От горечи душе не унывать,

Чтобы промчались стороной страданья,

Достоинства не нужно унижать.

 

11.07.2000

 

Home Page

 

3955     РОДНАЯ ЗЯМЛЯ

 

Добра, як над хатаю бярозкi,

I вакол – прыгожыя лугi,

Я сваёй не меў нiколi вёскi,

Мне ў жыццi сустрэўся лёс другi.

 

Рухаўся шашою i гасцiнцам,

Рух пачаў, калi быў немаўля,

Ў гарадах, дзе жыў, я быў чужынцам,

Добра, як ёсць родная зямля.

 

Пра яе заўсёды цешыць згадка,

З ёю ў сэрцы значна лепей жыць,

Родная зямля – другая матка,

Кепска, як няма каго любiць.

 

11.07.2000

 

Home Page

 

3956     УЕДИНЕНИЕ

 

О, если были б мы наедине!

И от молвы нам не было угрозы,

Всё развивалось, как в чудесном сне,

И были бы напрасными вопросы.

 

О, если были б мы наедине!

Всё в отношеньях было бы нам ясно,

На ласку ты могла ответить мне,

Любви начало, как весна, прекрасно.

 

Наедине нам не бывать с тобой,

Чувств высоту сгубили суетою,

Волненью сердца предпочли покой,

Уединенье будет пусть мечтою.

 

12.07.2000

 

Home Page

 

3957     ДВЕРЬ В ДУШУ

 

Я никогда вас прежде не встречал,

И полминуты мы не говорили,

Я в душу к вам легонько постучал,

А вы мне сразу настежь дверь открыли.

 

И я вошёл, по всем углам хожу,

Мне тьма видна, а также лучик света,

Неведомое раньше нахожу,

И нет ни в чём уж для меня секрета.

 

Открыта в душу дверь, но я не вор,

В ней нахожусь почти что незаметный,

Продолжить дальше нужно разговор,

Чтоб тьма ушла, душа осталась светлой.

 

12.07.2000

 

Home Page

 

3958     ЯК ЗОРАЧКI

 

На скронях ўжо садоў вясновых пена,

Ды вочы – як ў мiнулыя гады,

Бо з радасцю адзначаць неадменна

Красуню доўганогую заўжды.

 

Чаму красы прырода не дадала?

Сярод прыгожых кветак дрэў i траў

Красы жаночай незвычайна мала,

Таму яе мой позiрк адзначаў.

 

Каб прыгажосць звычайнаю не стала,

Каб быў прыкметны ад яе уплыў,

Яе таму прырода раскiдала,

Як зорачкi на чорны небасхiл.

 

13.07.2000

 

Home Page

 

3959     ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

 

Пленяет красотой весенний сад,

Но это только несколько мгновений,

Что есть они, я бесконечно рад.

Но как красив и вкусен сад осенний!

 

У яблок даже лучший аромат,

Хоть красота цветов неоспорима,

И мысли возвращаются назад,

Но яблоко алеет боком зримо.

 

А у другого красный бок, как кровь,

Есть с жёлтой и зелёной кожурою,

Прекрасна и осенняя любовь,

Она ещё богаче, чем весною.

 

13.07.2000

 

Home Page

 

3960     БОГОТВОРЮ

 

Тебя уже давно боготворю,

Мечту теперь прекрасную лелею,

Свою любовь тебе я подарю

И никогда о том не пожалею.

 

Ты молнией ворвалась в жизнь мою,

Но сердце истомило ожиданье,

Ведь бесшабашно я уже люблю,

Пришла любовь, а вместе с ней страданье.

 

От дум ночами часто я не сплю

И только о любви к тебе мечтаю,

Ведь я тебя теперь боготворю,

Желанной сердцу встречи ожидаю.

 

13.07.2000

 

Home Page

 

3961     ЛУЧШЕ ЛЮБИТЬ

 

Велик, как море, мир и бесконечно тесен,

Знать не дано, кто встретится и где,

Приятно, когда ты кому-то интересен

Иль руку можешь протянуть в беде.

 

Случайной даже оказаться может встреча,

Мы часто в отношениях горды,

Но в ней заключена любви большой предтеча

Или источник гнева и вражды.

 

Но лучше нежно протянуть при встрече руку,

Улыбкой белозубой ослепить,

Чтоб одиночество развеять, скрасить скуку,

Не ненавидеть надо, а любить.

 

13.07.2000

 

Home Page

 

3962     РАНЫ ОТ БУРИ

 

Угрюмый берег, чёрная вода

И чёрные, как сажа, в небе тучи,

Идёт неукротимая беда,

Расправил крылья ураган могучий.

 

Прошла пора приятных сердцу грёз,

Когда простор вокруг и чист, и светел,

Шумят дубы, срывает лист с берёз,

И набирает быстро силу ветер.

 

Всё поломал нещадно ураган,

Стоят деревья, головы понуря,

И в сердце остаётся боль от ран,

Коль в отношеньях пронесётся буря.

 

13.07.2000

 

Home Page

 

3963     РАДАСНЫ  СПАКОЙ

 

Прыемна мне ад сонных берагоў,

Што песцяцца, калi ў блакiце неба,

Ад цiшынi прыветлiвых лугоў,

Больш шчасця для душы амаль не трэба.

 

Люблю аблокаў вабных лёгкi бег,

Калi яны не затуляюць сонца,

Вiхрастыя, бялюткiя, як снег,

Вiруе радасць ад красы бясконца.

 

Прыемна слухаць цiшу над ракой,

Калi не ходзяць хмары вельмi нiзка,

Хоць да спадобы радасны спакой,

Ды я турбуюсь, бура недзе блiзка.

 

13.07.2000

 

Home Page

 

3964     ТРАПНАЕ СЛОВА

 

Як труса лягчэй адразнiць ад героя

У плынi будзённых падзей?

Вялiкаiя сiла – магутная зброя,

Ды трапнае слова мацней.

 

Не трэба мець катаў, сякеры i плахi,

А толькi моц праведных слоў,

Бо трэба не меней вялiкай адвагi

Нянавiсць змянiць на любоў.

 

Ды кепска паводзяць сучасныя каты,

Iм словы любвi – не радня,

Свiсцяць толькi кулi i рвуцца гранаты,

Ў вайне пакутуе Чэчня.

 

13.07.2000

 

Home Page

 

3965     МАТЕРИ ПЛАЧУТ

 

Даже нету могилы, поплакать где можно,

Материнскую душу излить,

Продолжается жизнь, но бесцельно тревожно,

Сын пропал, нет кого хоронить.

 

Умирают бесславно, как мухи, солдаты,

Путь их воинский глуп и суров,

Искалеченных госпиталь принял в палаты,

Безымянных встречает Ростов.

 

В мирный час пушки бьют и взрываются мины,

Лучше б в роще запел соловей,

Горько матери плачут до самой кончины,

Нет могилы с рябинкой над ней.

 

14.07.2000

 

Home Page

 

3966     СХАВАНАЯ КРАСА

 

Як прыгажосць нябёс затуляць хмары,

Шыбуе iх бясконцы карагод,

Не бачны анi захадаў пажары,

Нi сонейка прыветлiвы усход.

 

Краса на небе – нiбы таямнiца,

Не свецяць зоркi, месяц схаваў рог,

I позiрку няма дзе супынiцца,

Ад хмар бясконцых я душой знямог.

 

Калi прамень заззяе на iмгненне,

Ўсмiхнецца сонца праз акенца хмар,

Iснуе, каб красу схаваць адзенне,

Яно баронiць ад жаночых чар.

 

14.07.2000

 

Home Page

 

3967     ДОЖДИ

 

Как будто бы с цепи сорвался, дождь

Струёй упругой поливает землю,

А я, как древний азиатский вождь,

Его потокам даже и не внемлю.

 

Насупилась угрюмая река,

От ветра волны поднялись, как глыба,

На донках даже не слыхать звонка,

Но ловится, на удивленье, рыба.

 

Пускай приносит ветер вновь дожди,

Промок до нитки, но совсем не жалко,

Зато я твёрдо знаю: впереди

Мне предстоит прекрасная рыбалка.

 

14.07.2000

 

Home Page

 

3968     ВЫХАВАННЕ ЖОРСТКАСЦI

 

Ўраз кветка распусцiлась каля дома,

Каб прыгажосцю любавалiсь ўсе,

Але дакладна i даўно вядома:

Пакрасавацца не дадуць красе.

 

Смерць кветка нечаканую спаткала,

Красе перад нахабствам не ўстаяць,

Рука яе бязлiтасна зламала:

Дзяўчынцы захацелась пагуляць.

 

Нiчога мацi не сказала, шкода,

Бо ўчынак са злачынствам на мяжы,

Як пакутуе ад рукi прырода,

То жорсткасць спее змалку у душы.

 

14.07.2000

 

Home Page

 

3969     ЛЕТНИЕ ХОЛОДА

 

Был когда-то горячим песок,

И телами наполнены пляжи,

Дождь с утра целый день в стёкла сёк,

В дождь собаку не выгонишь даже.

 

Но с дождями пришли холода,

Кто мог ждать такой фокус от лета?

Видно, сивер задул неспроста,

Для погоды плохая примета.

 

Горяча, словно лето, любовь,

Но она всегда меж полюсами,

То жара, а то сиверко вновь

Оскорбляет её холодами.

 

14.07.2000

 

Home Page

 

3970     ЛЕБЕДЗI

 

Я чуў магутны посвiст белых крыл,

I лебедзя пабачыў у палёце,

Мне выпадак цуд дзiўны падарыў,

Але ляцеў адзiн ён, на самоце.

 

Лябёдачку сваю пакiнуў дзе?

Ляцеў высока, к людзям не меў веры,

Напэўна, ў вочы сам глядзеў бядзе,

Бо лiтасцi не маюць браканьеры.

 

Ў прыродзе лебядзей амаль няма,

Яны шыбуюць ў небе на экране,

Палётам любаваўся нездарма,

Бо звык iх бачыць з хлопчыкам ў фантане.

 

15.07.2000

 

Home Page

 

3971     СХIЛЯЮ ГАЛАВУ

 

Схiляю галаву перад красой,

Мне да спадобы краявід айчыны,

Ды сэрца напаткае неспакой

I асалоду ад красы жанчыны.

 

Цудоўнае адрозненне палоў,

На iм пабудавана ўся прырода,

Прыгожае бясконца клiча зноў,

Не можа на яго праходзiць мода.

 

Заўжды з настроем радасным жыву,

Бо прыгажосць дае мне асалоду,

Перад красой схiляю галаву,

Як бачу цi жанчыну, цi прыроду.

 

15.07.2000

 

Home Page

 

3972     МАРА АБ НЕБЕ

 

Таму, хто марыў доўгiя гады,

I не жадаў нiколi прызямлiцца,

Ў нябёсах лепей журавель заўжды,

Чым у руках маленькая сiнiца.

 

Не будзе птушкi шчасця хай зусiм,

Няхай дарэмным будзе спадзяванне,

Ды марыць значна лепш аб дарагiм,

Чым аддаваць нялюбаму каханне.

 

Камусьцi па душы заўжды зямля,

А я пазнаць хачу прастору неба,

Кахаць жадаю толькi жураўля,

Сiнiца, хоць даступная, не трэба.

 

16.07.2000

 

Home Page

 

3973     БЯЛЮТКI ВЕТРАЗЬ

 

Як снег, у мар юнацтва ветразi,

Надзьмуты толькi ветрам спадарожным,

Ды з часам пашарэюць ад гразi,

Абвiснуць, так лёс робiць амаль з кожным.

 

Таму юнацтва – той дзiвосны час,

Якi дае i радасць, i натхненне,

Калi няма пакуты ад абраз,

Ды час цудоўны доўжыцца iмгненне.

 

Каб сумная пара не пачалась,

I доля не была нiколi злою,

Бялюткiм трэба зберагаць ветразь,

Каб вецер напiнаў яго сабою.

 

16.07.2000

 

Home Page

 

3974     ПАТЕФОНЫ

 

Нежно нам напевал патефон,

На пластинке иголка скрипела,

Я в тебя был немножко влюблён,

Ты в глаза мне с надеждой смотрела.

 

Пронеслись, словно ветер, года,

Хотя нет патефонов в помине,

Танец помнится давний всегда,

Сколько лет позади, а как ныне.

 

Всё теперь по-иному уже,

Есть прекрасные магнитофоны,

Но светло и приятно душе,

Радость нам смогли дать патефоны.

 

16.07.2000

 

Home Page

 

3975     СТРЕЛА И КОЛЧАН

 

Стрела сказала: «Я нужней в бою,

Ведь я врага всегда везде достану,

А ты проводишь праздно жизнь свою»,

Обидно стало скромному колчану.

 

Но вот седок на стремя резко встал,

Чтоб посмотреть за дальние пределы,

Колчан вдруг неожиданно упал,

Конь наступил, и поломались стрелы.

 

Но невредим был кожаный колчан,

И не казался он себе изгоем,

Нельзя иметь в оружии изъян,

Важны все одинаково пред боем.

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3976     БЕЗ АНОМАЛИЙ

 

На перелом тысячелетий

Пришлась жизнь бренная моя,

Но аномалий не заметил,

Живу без потрясений я.

 

Считают так и этак годы,

Не всё равно ли, какой счёт?

Ведь нет различий у природы,

Без аномалий всё идёт.

 

Годам давали имя люди,

Счёт начал, видно, мудрый дед.

Не всё равно ли сколько будет?

Земле ведь миллиарды лет.

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3977     ПЕЧАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

 

Себя я Дон Жуаном ощутил,

Ты говорила ласково и мило,

Но грустный взгляд меня остановил,

Не знал, что в нём такая скрыта сила.

 

Но если, как пожар, горит любовь,

Унять её нрав беспокойный надо,

Коль встреча наша состоится вновь,

Я избегать стараться буду взгляда.

 

Я потрясён был и безмерно рад,

Покоя не давала сексуальность,

Но ты не отвела печальный взгляд,

Тем самым превратив любовь в реальность.

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3978     НЯМА ТРЫВОГI

 

Усё знiшчае час, як грозны кат,

Але няма нi роспачы, нi страху,

Не хоча бiць з трывогаю набат,

Што галаву класць прыйдзецца на плаху.

 

Па кропельцы змяншаецца жыццё,

Таму аб iм зусiм няма трывогi,

У будучым чакае небыццё,

Нiкому iншай не дано дарогi.

 

Раней або пазней прыходзiць час,

I кат гатовы, нават жорсткi ў меру,

Гатуе плаху без затрымкi ўраз,

I падымае цяжкую сякеру.

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3979     ХМУРОЕ УТРО

 

Даже хмурое утро прекрасно,

Небо серое, как океан,

Упрекать, что нет солнца, напрасно,

Ведь красив утром в пойме туман.

 

Разлеглась тишина над рекою,

Не колышет листвы ветерок,

Душу я перед утром открою,

Оно дало покоя урок.

 

Хмурым утро не кажется даже,

Тишиною объята земля,

Зеленей травы в росах и краше,

Утро хмурое – радость моя.

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3980     СЛОТА

 

Нiбы ў дзiрках неба стала:

Лье з яго i лье,

Быццам вiльгацi замала

Лугу i ралле.

 

Цяжкi сум ў душы ад слоты,

Дождж сячэ, аж страх,

Перапоўнiлiсь балоты,

Надта гразкi шлях.

 

Сонца хай пасвецiць крыху,

Пачакаць магу,

Каб адчуць ў душы адлiгу,

I прагнаць тугу.

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3981     ПЯТЫ СТАРТ

 

Зноў крочу я у вельмi цяжкi шлях,

Для поспеху натхненне ёсць i вера,

Каб збудаваць у пяць паверхаў гмах,

Дзе кожны верш – асобная кватэра.

 

Жыве ў кватэры кожнай мой герой,

Што ходзiць па асфальту або полем,

Заўсёды разам з iм i я душой,

Жыву яго i радасцю, i болем.

 

На старт ужо выходжу пяты раз,

Паветра набiраю болей ў грудзi,

Упэўнены, што пройдзе пэўны час,

На фiнiшы пяць тысяч вершаў будзе.

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3982     ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

 

Хмурое утро в окно наше ливнем хлестало,

Но замечательным был потом солнечный день,

Грела влюблённость, любовь очень долго дремала,

Но разбудила её злая ревности тень.

 

Хоть ты могла быть прекрасной женой для другого,

Но не хотел даже мыслей таких допустить,

Туч в отношениях наших собралось так много,

Что не желал я и сотую долю простить.

 

Но не хотел между нами опять сгущать тени,

Ведь тень и дальше могла беспрерывно расти,

Гордость свою оседлал я и стал на колени,

Нежно и ласково молвил: «Родная, прости!»

 

17.07.2000

 

Home Page

 

3983     САПРАЎДНАЕ АБЛIЧЧА

 

Чалавек хавае свае вады,

Бо трымаюць ўлада i мараль,

Ды не трэба вабнай мець прынады,

Праявiлiсь каб яны, на жаль.

 

Адкрываць сапраўднае аблiчча

Здатны цi навала, цi вайна,

Бо натура да злачынства клiча,

Дзе схавана можа быць вiна.

 

Чалавек прыхоўваць здатны вады,

Але здольны красцi, гвалтаваць,

Схiльны нават да ганебнай здрады,

Рабаваць i жорстка забiваць.

 

18.07.2000

 

Home Page

 

3984     ПРЕСТУПНИКИ

 

Себе представить даже невозможно,

Какая была б страшная беда,

Как жутко стало б и за жизнь тревожно,

Не будь замков, заборов и суда.

 

Милиции не будь и прокурора,

Чтоб не грозили ссылка и тюрьма,

Преступная нашлась бы сразу свора,

Ведь очень много дряни и дерьма.

 

С преградами преступников немало,

Мы видим часто их во всей красе,

А если бы законность не сдержала,

Преступниками стали б, видно, все.

 

18.07.2000

 

Home Page

 

3985     СЕРДЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ

 

Был готов целовать следы ног,

Где недавно она проходила,

Не нашлось у нас общих дорог,

И в страдальца меня превратила.

 

Хорошо ль не любить, а страдать?

Кто страданий сердечных не знает?

Их приходится всем испытать,

Каждый с боли любовь начинает.

 

А беда в том, что любим не тех,

Но краса ведь для сердца – услада,

Может быть и мгновенный успех,

Но красивых душе только надо.

 

18.07.2000

 

Home Page

 

3986     УРОКI ЖЫЦЦЯ

 

Жыццё вучыць, заўжды, што нi крок,

Можа быць сiтуацыя новай,

I дае за урокам урок

Не падману, а праўды суровай.

 

Разаб'е казку дзiўную ў прах,

Прызямлiць хутка ўзнёслыя мары,

Задзьмуць здатна агеньчык ў вачах,

I ружовыя зняць акуляры.

 

У жыццi не павернеш назад,

Калi мары палёт быў высокi,

Яно жорсткiм бывае, як кат,

Лепш давала б пяшчоты урокi.

 

18.07.2000

 

Home Page

 

3987     ВДВОЁМ

 

Хорошо, когда люди вдвоём,

Породнились душой, а не кровью,

Мы с надеждой и верой живём,

Но сердца согреваем любовью.

 

Пусть надежда случится пустой,

И надёжная вера обманет,

Ощущаешь себя сиротой,

Когда сердце любить перестанет.

 

Верить можно во что-нибудь вновь,

И на чудо надеяться можно,

Но, когда угасает любовь,

На душе и темно, и тревожно.

 

19.07.2000

 

Home Page

 

3988     В МЫСЛЯХ

 

В мыслях своих высоко в облака улетаю,

Вольною птицей парить в поднебесье я рад,

Сильным и добрым душой там себя ощущаю

И не хочу ни за что возвращаться назад.

 

Я не жалею, что землю, хоть в мыслях, покинул,

Чтоб не страдать от обид понапрасну душой,

Чтоб перед сильными мира не гнуть больше спину,

Прочь все тревоги, ведь радость даёт мне покой.

 

Смело лечу я над чёрною тучей высоко,

Мне хорошо там, внизу проплывает земля,

Не ощущаю себя в небесах одиноко,

От суеты ухожу в мысли горние я.

 

19.07.2000

 

Home Page

 

3989     ВДОХНОВЕНИЕ

 

Вокруг небес голубизна

И облаков две-три овечки,

Даль и прозрачна, и ясна,

Вода, как зеркало, у речки.

 

От дуновенья ветерка

Мгновенно зеркало разбилось,

Покрылась рябью вся река,

Вода как будто замутилась.

 

Голубизна и облака,

Воды могучее теченье,

Видна во всём Творца рука,

Краса приносит вдохновенье.

 

19.07.2000

 

Home Page

 

3990     ЛЁГКОЕ ИСКУССТВО

 

Когда, бог весть откуда, слышу фразу,

Покуда дивный голос не утих,

Брать ручку и бумагу нужно сразу,

Ведь, словно волны, набегает стих.

 

Строка бежит упрямо за строкою,

Пишу одну, другие уж видны,

И могут за спокойною волною

Подняться в белой пене буруны.

 

Ведь в белых бурунах таятся чувства,

Всегда их гребни катятся вдали,

Стихи – довольно лёгкое искусство,

Бог весть откуда фразы мне пришли.

 

19.07.2000

 

Home Page

 

3991     ВЕЧНОСТЬ

 

И закаты вечны, и восходы,

В вечность мчит свои воды река,

Бесконечны процессы природы,

Почему же так жизнь коротка?

 

Волны моря о берег бьют вечно,

В сини неба плывут облака,

Звёзды светят в ночи бесконечно,

К сожалению, жизнь коротка.

 

Чтобы жизнь тоже вечной казалась,

Чтоб её бесконечно продлить,

Нужно, память всегда чтоб старалась

Впечатлений побольше вместить.

 

20.07.2000

 

Home Page

 

3992     ШКОЛЬНАЕ КАХАННЕ

 

Калi ў жыццi пачнецца толькi ранне,

Ў душы рамантык кожны i паэт,

У час юнацкi школьнае каханне

Дарослага жыцця адкрые свет.

 

Адна з усiх мiлей душы дзяўчынка,

Яе пабачыць хочацца штодня,

Дзiцячае каханне, як расiнка,

Цнатлiвая ў iм толькi чысцiня.

 

Шмат ведаў даць падлетку здатна школа,

Але, ў жыццi бяды каб не пазнаць,

Павiнна у каханнi быць аснова,

Бо толькi ў школе вучацца кахаць.

 

20.07.2000

 

Home Page

 

3993     ЧОРНЫЯ ПАЛЬЦЫ

 

Пальцы чорныя, моцна парэпалась скура,

Як ў рэальнасць глядзець, не на тэлеэкран,

I ад дум галава апусцiлась панура,

Цяжкi хлеб, як раней, у сучаных сялян.

 

Непасiльная праца ад самага ранку

Старыць вельмi заўчасна сялянскiх жанчын,

Пасядзець няма часу з суседкай на ганку,

Смерць прыходзiць раней да сялянскiх мужчын.

 

У калгасах бясплатна амаль працавалi,

Хаця мелi багата уласных патрэб,

Як зямля, у сялян пальцы чорнымi сталi,

Ды вырошчваюць людзям яны белы хлеб.

 

20.07.2000

 

Home Page

 

3994     ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЁК

 

В румянце сонном облака,

Луг спрятался в сплошном тумане,

Не плещется волной река,

Всё спит, но скоро солнце встанет.

 

Но облака померкли вдруг,

И вышло яркое светило,

Из одеял поднялся луг,

И реку солнце разбудило.

 

О берег стала бить волна,

Камыш от ветерка качался,

Природа радостью полна,

День замечательный начался.

 

21.07.2000

 

Home Page

 

3995     ПАЭЗIЯ Ў ПРОЗЕ

 

Закiнуў лёс мяне ў той самы край,

Дзе тыя ж рэйкi на пуцях сышлiся,

Дзе Лабановiч зведаў зямны рай,

Як закахалась у яго Ядвiся.

 

Праходзiлi тут Коласа шляхi,

Як ў сне, i зараз Прыпяць нясе воды,

А перад ёй – прыгожыя лугi,

Як жыў тут Якуб, бачыў iх заўсёды.

 

Прыходзiла натхненне ад красы,

Што на жыццёвай трапiлась дарозе,

Пра Прыпяць i палескiя лясы

Паэзiю ён напiсаў у прозе.

 

21.07.2000

 

Home Page

 

3996     НАДЕЖДА НА НАДЕЖДУ

 

Надежда иногда подводит

Иль важную играет роль,

То в сказку дивную уводит,

А то на раны сыпет соль.

 

Как птицу, в облака уносит,

Чтоб мир увидеть свысока,

Или в сырую пропасть бросит,

Где бурная течёт река.

 

И на надежду нет надежды,

Коль предлагает жизнь борьбу,

Она – пристанище невежды,

Что верит в светлую судьбу.

 

21.07.2000

 

Home Page

 

3997     ЛУЧШИЕ СЫНЫ

 

Лес на дрова безжалостно рубили,

Средь сосен и берёзонька росла,

И белую красавицу сгубили,

Не пожалела и её пила.

 

Как на ветру её листва шумела!

В жару она всегда давала тень,

Пила свою, однако, песню пела,

Стоять остался только грустный пень.

 

Власть захватила сталинская свора,

Тридцать седьмой был страшным для страны,

Всех на корню рубили без разбора,

И погибали лучшие сыны.

 

21.07.2000

 

Home Page

 

3998     ГРАД

 

Спякота дапякала, нiбы кара,

Каб дождж пайшоў, я быў бы вельмi рад,

Ды чорная закрыла неба хмара,

Бязлiтасна знiшчаць пачаў ўсё град.

 

I стала на душы зусiм трывожна,

Знiкала мара ў струменях вады,

Здавалась, шчасце ўзяць у рукi можна,

Замест яго прыплыў камяк бяды.

 

Расце ў душы ад мары спадзяванне,

Ды нечакана прагучыць набат,

Замест дажджу пяшчотнага кахання

Нясе ў душу пакуты жорсткi град.

 

21.07.2000

 

Home Page

 

3999     БАГАТА АСIН

 

Трымцiць заўсёды ў страсе лiст асiны,

Упэўненае лiсце на дубах,

Яны баяцца ветру не павiнны,

Не ведаюць зусiм ганебны страх.

 

Але асiн чамусьцi так багата,

Дубоў не сустракаецца амаль,

Ў асiн драўнiна мяккая, як вата,

А дуб загартаваны, нiбы сталь.

 

Калi маленькi вецер дзьме з усходу,

Дрыжыць асiна, гнецца, як трава,

Дуб прадстаўляе iншую пароду,

I ў буру горда ўзнята галава.

 

22.07.2000

 

Home Page

 

4000     ДА ПАБАЧЭННЯ!

 

Раблю цяпер ужо апошнi крок,

Бо тысячны трохстрофны верш складаю,

Прыветлiвы дванаццаты радок,

Заўсёды ў iм выснову вызначаю.

 

З трохстрофным сустракалiсь доўгi час,

Таму туга прыходзiць часам ў грудзi,

Бо развiтацца трэба з iм ураз,

Двухстрофны добрым сябрам маiм будзе.

 

Пара прыйшла сказаць: «Бывай, на жаль,

Мы разам ўжо апошняе iмгненне,

Хоць сябравалi два гады амаль,

Дванаццаты радок, да пабачэння!»

 

22.07.2000

 

Апошні верш     Home Page

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz