10. Вершы аб прыродзе і чалавеку

 

Анатолій Балуценка

http://ab3tt.narod.ru

 

 

3038     БЛЯСК БРЫЛЬЯНТАЎ

 

На ружы, як брыльянт, раса,

Пялёсткi – нiбы заранiца,

Цудоўная яе краса,

Час пройдзе, i бяда здарыцца.

 

У свежай ружы ёсць цана,

Ды вельмi хутка ружа звяне,

Як пройдзе, нiбы дым, вясна,

На ружу ўжо нiхто не гляне.

 

Калi мiне цудоўны час,

Зрываць не стане ружу хтосьцi,

Бо бляск брыльянтаў цалкам згас,

Ўсё прыгажэй у маладосцi.

 

1.03.1999

 

Home Page     Змест

 

3041     ВЫСОКАЯ РОДОВИТОСТЬ

 

Зазолотел листок на старом клёне

И возгордился сильно сам собой:

Зелёные все листья в мощной кроне

И лишь один, как солнце, золотой.

 

Но он не знал, что злато низкой пробы,

А не хвалиться колером не мог,

Упал от ветра, и топтали стопы

Его без сожаленья сотен ног.

 

И стал листок темнее, чем землица,

За несколько осенних влажных дней,

Без оснований нечего хвалиться

Высокой родовитостью своей.

 

3.03.1999

 

Home Page     Змест

 

3053     ШТОРМЫ I ШТЫЛI

 

На моры штыль, блакiт, зефiр

Не здатны аблачынкi зрушыць,

Пануе злагада i мiр,

I ратаваць не трэба душы.

 

Як мора чорнае ад хмар,

I шторм ўгару кiдае хвалi,

Стрымаць нялёгка iх удар,

Каб душы ў вiры не знiкалi.

 

Ў жыццёвым моры шмат бяды

У буру штормы нарабiлi,

Блакiту хочацца заўжды,

Ў душы былi каб толькi штылi.

 

11.03.1999

 

Home Page     Змест

 

3056     АСЕННI СУМ

 

Квiтнее цёрн падобна кветкам слiвы,

Хто зблытае – пазнае шмат бяды,

Прыгожы белы цвет i сэрцу мiлы,

Ды даўкiя i кволыя плады.

 

Але, калi вясновае каханне

Ўбiрае белай кiпенню сады,

То не хапае сiлы для чакання,

Як слiва, цёрн здаецца малады.

 

Пазней спаткае горкi час расплаты,

Цёрн вяжа рот i коле без прычын,

Вясною усмiхалiся дзяўчаты,

Увосень сум нястрымны у жанчын.

 

20.03.1999

 

Home Page     Змест

 

3059     АДЗIНЫ РАЗ

 

Хай грунт – суглiнак цяжкi i пясок,

I сонейка яго, як печ, сагрэла,

Пад ценем каб зазелянеў лужок,

То вырасцiць на iм патрэбна дрэва.

 

Угнойваць трэба грунт i палiваць,

Каб адхiлiць смяротную нагоду,

Iначай дрэва прыйдзецца саджаць

Увосень i вясною год ад году.

 

Абрыдне з часам зноўку пачынаць,

Адразу лепш аддаць сваю турботу,

Таксама лепш адзiны раз кахаць,

I зберагаць юнацкую пяшчоту.

 

21.03.1999

 

Home Page     Змест

 

3080     ПОЗДНИЙ СВЕТ

 

Уже погасли облака,

Ночь смело крылья расправляет,

Быть тьме кромешной, но пока

В лазури свет ещё сияет.

 

Свет еле брезжит – ну и пусть,

Хоть уж не встретиться с лучами,

Но не приходит в душу грусть,

Нельзя пренебрегать дарами.

 

Смеркает, но свет виден вновь,

Он высоко над облаками,

Светло, коль поздняя любовь

Приходит в гости вечерами.

 

2.04.1999

 

Home Page     Змест

 

3113     ЗIМА СКАНЧАЕЦЦА

 

Прапахла ўсё вакол вясною,

Бо свежы ветрык пах прынёс,

Была зiма занадта злою,

Ды час прайшоў яе пагроз.

 

Вясной ламаецца на крыгi

Зiмовы самы тоўсты лёд,

Прыходзiць вабны час адлiгi,

Мiнае цяжкi час нягод.

 

Няхай мароз яшчэ злуецца,

Ды смутку на душы няма,

Бо хутка сонца усмiхнецца,

Заўжды сканчаецца зiма.

 

17.04.1999

 

Home Page     Змест

 

3135     МИЛОЕ НЕНАСТЬЕ

 

Всё это кажется сном,

Лучшего сна и не надо:

Кружит метель за окном

Вновь от цветения сада.

 

Встретить приятно мечту,

Даже пускай на мгновенье,

Видеть деревья в цвету,

Лучшего нет вдохновенья.

 

Белых метелей пора,

Сладкое время для счастья,

Снег, а в душе лишь жара,

Милое сердцу ненастье.

 

24.04.1999

 

Home Page     Змест

 

3166     СЛОДЫЧ МЁДУ

 

Прайшоў час снегавых чорных хмар,

Такi стан выклiкала маркота,

Цяпер ў сэрцы пачаўся пажар,

I прыемнасць даруе спякота.

 

Ў халады цяжка сэрцу чакаць,

Бо душа пакрываецца лёдам,

Ды, калi прыйдзе час пакахаць,

Ўсё здаецца ўжо лiпеньскiм мёдам.

 

За цудоўны i казачны дар

Шчыра дзякаваць трэба прыроду,

Бо запальвае ў душах пажар

I для цела дае слодыч мёду.

 

7.05.1999

 

Home Page     Змест

 

3168     ДЗIЎНЫ СВЕТ

 

Дзiўны свет! Пагляджу – не магу наглядзецца,

Нiбы мёд, прыгажосць яго кубкамi п'ю,

Ад красы ў цяжкi час душа можа сагрэцца,

I таму я прыроду аддана люблю.

 

Люблю лесу прастору i плынь цiхай рэчкi,

Смак цудоўны халоднай крынiчнай вады,

Ды згарае жыццё, як васковыя свечкi,

Час прымусiць пакiнуць яго назаўжды.

 

Зашумяць, як раней, над зямлёю бярозы,

Прамень сонца аблокi пяшчотай кране,

I заззяюць брыльянтам ранковыя росы,

Ды на свеце тады ўжо не будзе мяне.

 

7.05.1999

 

Home Page     Змест

 

3174     СМАК МЁДУ

 

Салодкая, як мёд, малiна,

Але згнiе праз нейкi час,

Кiслей, чым воцат, журавiна,

Ды не псуецца яна ўраз.

 

Малiну хто благую любiць?

Зусiм няма такiх людзей,

А журавiны час не згубiць,

Яны стаць здатны саладзей.

 

Занадта палкае каханне

Не ў змозе слодыч зберагаць,

А журавiнам збераганне

Праз час смак мёду здольна даць.

 

8.05.1999

 

Home Page     Змест

 

3201     НЕ ТРЭБА БУРЫ

 

Такi вятрышча, што пачаўся стрэс,

Ад схованкi вятроў сарвалась вечка,

I зашумеў, як злая жонка, лес,

Разбiла ўраз сваё люстэрка рэчка.

 

Бо дзьме ужо магутны ураган,

I б'юцца ў бераг ў лiхаманцы хвалi,

Напэўна, яшчэ зранку быў падман,

Калi яны люстэрка утваралi.

 

Пападалi пад нацiскам дубы,

Спраўляе вецер iм цяпер хаўтуры,

Прыйшоў ў душу час смутку i журбы,

Хачу спакою, мне не трэба буры.

 

27.05.1999

 

Home Page     Змест

 

3203     КРАНЕ ДУШУ

 

Вабяць восенi, зiмы i леты,

Ды ў душы ёсць такая струна,

Што кранаць вельмi любяць паэты:

Цуд чароўны – красуня-вясна.

 

Час надзей, светлых мрой i чакання,

Бо наяве – як быццам у сне,

Час найлепшы, каб стрэнуць каханне,

Вясна кожную душу кране.

 

Вясна радасць дае i натхненне,

Зусiм iншым становiца свет,

Бо хвалюе бясконца цвiценне,

Калi нават не будзеш паэт.

 

28.05.1999

 

Home Page     Змест

 

3208     СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

 

Посерело небо на востоке,

Солнце всходит, первый луч даря,

Быстро меркнет яркость звёзд далёких,

Скоро свой пожар зажжёт заря.

 

Горизонт малиново-багряный,

Облака расцветились уже,

Встало солнце, словно блин румяный,

И теплее стало на душе.

 

Ночью звёзды весело сияют,

Но её краса – не для меня,

Щедро сердце счастьем наполняет

Только радость солнечного дня.

 

2.06.1999

 

Home Page     Змест

 

3210     РАДУГА

 

День хмурый, в небе стаи туч,

Тоску навеяла погода,

Но показался солнца луч,

И улыбнулась мне природа.

 

Мгновенно радуга зажглась

Длиной на четверть небосклона,

И я любуюсь ею всласть,

Как осенью листвою клёна.

 

Дождь. Щедро сыплют небеса

Свои серебряные струи.

Какая в радуге краса,

Когда она луга целует!

 

4.06.1999

 

Home Page     Змест

 

3287     ДОРОГА К ЦЕЛИ

 

На воду рек смотреть люблю,

Моя душа об этом просит,

Мгновенья радости ловлю,

Вода печаль мою уносит.

 

Бежит без устали вода,

Лишь ветер волны подымает.

За чем стремится и куда?

Так жизнь бесцельно утекает.

 

Вода шумит, как в бурю лес,

Или журчит, как пташек трели,

Ведь главное всегда – процесс,

Он сам найдёт дорогу к цели.

 

8.07.1999

 

Home Page     Змест

 

3290     РАДОСТНЫЙ РАССВЕТ

 

Светает быстро, горизонт зарделся,

И облака окрасились уже,

На красоту такую загляделся,

Светлее сразу стало на душе.

 

К красе небес привыкнуть невозможно,

Неповторимость в ней и новизна,

А солнце краски ложит осторожно:

Пурпур, багрянец и голубизна.

 

Для всех идёт большое представленье,

Прекрасней ничего на свете нет,

Чудесней не бывает настроенья

У тех, кто встретил радостный рассвет.

 

10.07.1999

 

Home Page     Змест

 

3312     ТУМАН

 

Вакол вiсiць туман, як быццам вата,

Аж не праб'ецца сонечны прамень,

Яго чакаю, як чакаючь свята,

Хутчэй каб пачынаўся цёплы дзень.

 

Халодна нават летам у тумане,

Ды значна горш ў туман у халады,

Таксама адбываецца ў каханнi,

Туман з сабой прыносiць шмат бяды.

 

Прыемна, калi ярка свецiць сонца,

Але калi ў душы вiсiць туман,

Няўтульна i халодна ёй бясконца,

Бо яснасцi няма, адзiн падман.

 

28.07.1999

 

Home Page     Змест

 

3331     ПУНСОВЫЯ ВЕТРАЗI

 

За прыгажосць чаго не аддасi,

Прыемна быць на ранiшнiх пажарах,

Калi аблокi, нiбы ветразi,

Пунсовыя, як у жаданых марах.

 

Цiкава ранак летнi сустракаць,

Пабачыць каб цудоўнае iмгненне,

Як ветразi пунсовыя гараць,

Каб ад красы мець радасць i натхненне.

 

Я назiраць люблю ў ранковы час,

Як ветразi раскiнулiсь ў абшары,

Пакуль пунсовы колер iх не згас,

Наяве казка, як ў цудоўнай мары.

 

16.08.1999

 

Home Page     Змест

 

3332     ЗВОН ЛЕТА

 

Вельмi хутка лета адзвiнела,

Бо ўсяму калiсьцi прыйдзе скон,

Восень у туман зямлю адзела,

Ды дасюль я чую лета звон.

 

Не зусiм ласкава свецiць сонца,

Як улетку цэлы час было,

Хмары ходзяць шэрыя бясконца,

Жоўтым лiсцем сцежкi замяло.

 

Надыходзiць восень залатая,

Як яе, красуню, не любiць,

Хоць любоў ужо зусiм не тая,

Лета у маёй душы звiнiць.

 

18.08.1999

 

Home Page     Змест

 

3337     ЗОЛОТОЙ ЛУЧ

 

Луч стёкла окон золотит

И оцинкованную крышу,

Вокруг чудесный свет разлит,

Как будто сон прекрасный вижу.

 

Луч вмиг пропал в пучине туч,

И золота – как не бывало,

Всю красоту испортил луч,

Как раньше, серое всё стало.

 

Всегда красы вокруг хочу,

Пусть в небе туч поменьше ходит,

Златому радуюсь лучу,

Пускай он всё вокруг золотит.

 

21.08.1999

 

Home Page     Змест

 

3354     РАДУГА

 

Прошла пора сплошного увлеченья,

Уж не стучит в виски, как раньше, кровь,

И потеряла прежнее значенье

Прекрасная, как радуга, любовь.

 

Для радуги необходимо солнце,

Тогда среди свинцовых грозных туч,

Найдя себе заветное оконце,

Её засветит золотистый луч.

 

Но солнца нет, одни лишь тучи ходят,

Идут всплошную за грядой гряда,

Любовь и увлечения проходят,

В душе коль солнце гаснет навсегда.

 

26.08.1999

 

Home Page     Змест

 

3364     РОССЫП ЦЫТРУСАЎ

 

Туман паклаўся у лагчыны,

I месяц рог свой запалiў,

А зоркi, нiбы апельсiны,

Пазалацiлi небасхiл.

 

Вакол прыгожа, як у мары,

Краса – не перадасць паэт,

Калi ўначы не ходзяць хмары,

I на далонi ўвесь сусвет.

 

Як назiраць красу ахвочы,

Найлепшай не знайсцi пары,

Глядзець прыемна ў цемру ночы

На россып цытрусаў ўгары.

 

5.09.1999

 

Home Page     Змест

 

3394     ОСЕНЬ ЖИЗНИ

 

Стою я на пустынном берегу,

Он полон был людьми прошедшим летом,

Сдержать в душе печали не могу,

Хоть рябь в лучах играет ярким светом.

 

Ушло тепло, холодная вода,

Хоть солнышко стоит ещё высоко,

Но осенью бывает так всегда,

От пустоты на сердце одиноко.

 

Воспоминанья лета берегу,

Ведь осень жизни уж не согревает,

Стою на опустевшем берегу,

А речка дальше в зиму уплывает.

 

27.09.1999

 

Home Page     Змест

 

3415     ЧАС РОЗДУМАЎ

 

Асеннi лес стаў задуменны,

Бо сумна восенню заўжды,

Цяпла апошнiя iмгненнi,

Пачнуцца хутка халады.

 

Пазалацiлiсь цалкам кроны,

Лiст вецер сцеле ў дываны,

I толькi колер хвой зялёны

Без змены будзе да вясны.

 

I настрой восенню паганы,

Лясы сумуюць i лугi,

Бо час асеннi нежаданы,

Час роздумаў i час тугi.

 

6.10.1999

 

Home Page     Змест

 

3416     ВОСХОДЫ И ЗАКАТЫ

 

Красивы и закаты, и восходы,

И видеть их всегда я очень рад,

Два чуда совершенных у природы,

Однако, грустно наблюдать закат:

 

Прощанье с днём и встречу тёмной ночи,

Часы тревог, раздумий и забот.

Коль выбирать, душа, бесспорно, хочет

Встречать прекрасный радостный восход.

 

Красивы, как восходы, и закаты,

Люблю их с наслажденьем наблюдать,

Но, всё-таки, они не виноваты,

Что грусть душе способны навевать.

 

6.10.1999

 

Home Page     Змест

 

3432     ПЕРШЫЯ

 

Рыбачыў я на Бузе i Днястры,

Цяпер лаўлю на Прыпяцi i Пiне,

Але з другою рэчкай мы сябры,

Павек мяне сяброўства не пакiне.

 

Шмат рэк пабачыць у жыццi прыйшлось,

Яшчэ i парыбачу дзесьцi, можа,

Але забыць не ў сiлах прыгажосць

Ракi маленства – дарагога Сожа.

 

Ва ўяўленнi – пяшчота без мяжы,

Даўно хоць адбылося развiтанне,

Ды першая рака жыве ў душы,

Як першае юнацкае каханне.

 

23.10.1999

 

Home Page     Змест

 

3454     ДРУЗЬЯ

 

Мне не грустно светлым днём весенним,

У меня есть добрые друзья,

Я люблю послушать с наслажденьем

Шёпот волн и тихий плеск ручья.

 

Летом шелестит трава приятно,

Ветер песни сладкие поёт,

Но уходит дружба безвозвратно,

Когда осень поздняя придёт.

 

А зимой совсем не сыщешь друга,

Снова дружбу я когда верну?

Досаждает волчьим воем вьюга,

Буду ждать чудесную весну.

 

14.11.1999

 

Home Page     Змест

 

3459     РОЗНАЯ ЛЮБОЎ

 

Жыве трава адзiн сезон,

Красуе хуценька i гiне,

Зноў зелянее лiсце крон,

Даўно травы няма ў памiне.

 

Стагоддзямi жывуць дубы,

I жалудоў даюць багата,

У iх жыццi няма журбы,

Яно цудоўнае, як свята.

 

Быць можа рознаю любоў,

Гарыць ўвесь час або астыне,

Працяглай, як жыццё дубоў,

Цi як трава, штогод што гiне.

 

17.11.1999

 

Home Page     Змест

 

3466     ЦЯЖКI ЧАС

 

То упадзе, а то растане снег,

Ад халадоў вялiкiя пагрозы,

Сцiшаюць ручаёў вясёлы бег,

I капяжоў нястрыманыя слёзы.

 

Зiма, ды часам проблiскi вясны,

Зямля пяшчотай сонейка сагрэта,

Але надвор'ю не было б цаны,

Каб надышло з цяплом жаданым лета.

 

Таксама i ў каханнi цяжкi час,

Калi зiма ў душы бывае злою,

А хочацца, каб сцюжа знiкла ўраз,

Змянiлася сапраўднаю вясною.

 

23.11.1999

 

Home Page     Змест

 

3474     СЯБРЫ

 

Калi яскрава свецiць летам сонца,

На дрэве ўсе трымаюцца лiсты,

Здаецца дрэву, будзе так бясконца,

Лiсты яму – як родныя браты.

 

Зусiм не адчуваецца пагрозы,

I лёс здаецца надта залатым,

Ды лiст спадзе, як прыпякуць марозы,

I доля дрэва – быць адно адным.

 

Калi ў жыццi ўсё добра, нiбы ў свята,

Сяброў ёсць шмат, ды радасць да пары,

Бо скончыцца прыемная прынада,

Як дрэва лiст, пакiнуць i сябры.

 

1.12.1999

 

Home Page     Змест

 

3510     Я I КАРАСI

 

Другi ўжо раз у смерцi па краi

Прайшоўся абыякава адважна,

Ўсе з часам памiраюць на Зямлi,

I мне нi кроплi памiраць не страшна.

 

Жыццём уся напоўнена Зямля,

Ёсць для жыцця на ёй зямля i воды,

Прытулак для сябе знайшоў тут я,

I карасi схавалiся ў балоты.

 

Прамень ласкава снежны наст кране,

I сонейка з усмешкай з неба гляне,

Я мог бы ўжо даўно ляжаць ў труне,

I карасi засмажыцца ў смятане.

 

24.12.1999

 

Home Page     Змест

 

3523     ЗНОСIНЫ

 

Сумленне мець заўсёды след,

Заблыталiсь памiж двух сосен,

Застаўся вельмi горкi след,

Здавалася, ад добрых зносiн.

 

Ды спробы новыя раблю,

Што горкi вынiк, вельмi шкода,

З прыродай зносiны люблю,

Не здатна горыч даць прырода.

 

Яна уцеху дасць заўжды,

Пяшчотнай i ласкавай будзе,

Ад зносiн каб не мець бяды,

Унiкнуць лепш, бо крыўдзяць людзi.

 

3.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3533     ЛЮБЛЮ

 

Люблю мазолiстыя рукi,

I стравы смак з дымком кастра,

Спатканнi лепей, чым разлукi,

Мне любы росы з серабра.

 

Люблю глядзець на ўсходы сонца

I слухаць дружны птушак спеў,

Прывабна мне жыццё бясконца,

Як золата спадае з дрэў.

 

Люблю цудоўны свежы вецер,

Калi спяваюць каласы,

Люблю жыццё на белым свеце,

Люблю заўжды, ва ўсе часы.

 

7.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3534     ЖЫЦЦЁВАЯ ПАРА

 

Я кожны дзень з удзячнасцю вiтаю,

О, колькi iх ужо ўдалечынi!

I шчасця толькi сцiплага жадаю,

Хаця чарней, чым ноч, бывалi днi.

 

Люблю сустрэць прыгожым ранкам сонца,

Знiкае цемра, радуе цяпло,

Шчаслiвы я ад радасцi бясконца,

Яшчэ на дзень ка мне жыццё прыйшло.

 

Я дню, што адышоў, заўжды удзячны,

«Бывай!» – кажу яму ўжо, як сябру,

Бо кожны дзень ў жыццi занадта значны,

Складаецца ў жыццёвую пару.

 

7.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3548     КРАСИВЫЙ МИР

 

Меня влекут неведомые дали,

Бежит там жизни быстрая река,

Вокруг уже луга болотом стали

И тучами пушинки-облака.

 

Торчат лишь пни, весь лес давно срубили,

А красота – основа всех основ,

Хочу, как хлеба, чтоб меня любили,

Мир красивее делает любовь.

 

Но нет любви, брожу одна без пары,

Любимого я с нетерпеньем жду,

В душе моей пусть он зажжёт пожары,

Чтоб снова видеть только красоту.

 

10.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3567     РАДАСЦЬ АД БЛАКIТУ

 

Сонца нiзка было у кароткiя днi,

Ганарыцца цяпер вышынёю,

Дыск яго нездарма распусцiў прамянi,

У паветры ўжо пахне вясною.

 

Зiма студзiць, але ўжо даволi цяпла,

Хаця сонца яшчэ не ў зенiце,

Ды ка мне нечаканая радасць прыйшла,

Бо нябёсы ў цудоўным блакiце.

 

Праз блакiт ў бездань свету натхнёна гляджу,

Хуткi крок у вясны i выразны,

I узнёсласць хвалюе бясконца душу,

Ад блакiту цудоўнага шчасны.

 

18.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3570     ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

 

Луч солнца, в восходе сияя,

Лицо мне твоё осветил,

Любви от тебя ожидая,

Я «Здравствуй!» тебе говорил.

 

И в полдень нам солнце светило,

Хоть дождь иногда моросил,

Но чувство в душе не остыло,

Хоть ветер печаль приносил.

 

Но солнце подходит к закату,

И сядет оно невзначай,

Хоть счастье имел и усладу,

Придётся сказать мне «Прощай!»

 

18.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3574     ПРЫГАЖОСЦЬ

 

Я люблю, як спяваюць бярозы,

Калi вецер трапеча карой,

Цi да долу схiляюцца лозы,

Каб ў люстэрка глядзець над вадой.

 

Назiраць мне прыемна аблокi,

Лёгкi iх i свабодны палёт,

Цi пабачыць цiкавыя крокi,

Ходзяць буслы калi ля балот.

 

Я мiлуюсь стварэннем прыроды

Ў спёку, холад, ў снягi цi iмжу,

Анi смутку няма, нi маркоты:

Прыгажосць узвышае душу.

 

20.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3600     РАДАСЦЬ

 

Цудоўна снег у дрэў аздобiў кроны,

I сыплецца яшчэ далей згары,

Сняжынкi, нiбы царскiя кароны,

Блiшчаць, бо свецяць ярка лiхтары.

 

Навокал прыгажосць зiмой заўсёды,

Бо кожны закрываецца агрэх,

Шмат цудаў незвычайных у прыроды,

Адно з iх – брыльянцiсты белы снег.

 

Як матылькi, ляцяць з нябёс сняжынкi,

Ляжыць абрус бялюткi без мяжы,

Не бачна, дзе разбеглiся сцяжынкi,

Ды радасць, як вясною, на душы.

 

29.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3605     ЦУДОЎНАЕ ЛЕТА

 

Хоць вабiць снега прыгажосць

Або бярозы пазалота,

Ды лепей цёплы летнi дождж,

А часам нават i спякота.

 

Бо лета лашчыцца заўжды,

Ў душу прыходзiйь асалода,

Ад сонца i рачной вады

У целе дзiўная пяшчота.

 

Ўсе поры года любы мне,

I я удзячны iм за гэта,

Але шкада, калi мiне

Цудоўнае, як мара, лета.

 

31.01.2000

 

Home Page     Змест

 

3609     КВIТУЧЫЯ САДЫ

 

Сад вясновы. Кветкi расцвiлi,

I на iх нектар збiраюць пчолы,

Безлiч прыгажосцi на Зямлi,

Ды, як мроя, вабiць сад вясновы.

 

Нiбы добры рэжысёр, вясна

Лепшае выводзiць на падмосткi,

Снегам сад ахутала яна,

Падаюць сняжыначкi-пялёсткi.

 

Я люблю квiтучыя сады,

Ўся Зямля буяе ў белым цвеце,

Радасць на душы ад iх заўжды,

Жыць лягчэй становiцца на свеце.

 

3.02.2000

 

Home Page     Змест

 

3620     РАДАСЦЬ НАТХНЕННЯ

 

Разгарэўся вячэрнi пажар,

Сонца чырванню неба залiла,

Сакавiтасць яе памiж хмар

Выглядае, як боскае дзiва.

 

Сонца села, гарыць яго след,

I аблокi палаюць ў пажары,

Збудаваны цудоўна сусвет,

Не уявiш такога i ў мары.

 

Я за захадам пiльна сачу,

Непрацяглы ён, толькi iмгненне,

Мне цiкава, бо вельмi хачу

Атрымаць зноўку радасць натхнення.

 

8.02.2000

 

Home Page     Змест

 

3629     ЗМЕНЫ

 

Заўсёды абнаўляецца зямля,

Сачыць цiкава за бясконцым рухам,

То зарунее восенню ралля,

Пасля зiма накрые снежным пухам.

 

То вецер загайдае колас ўраз,

I золатам цудоўным нiва ззяе,

Зямля красой прывабна ў кожны час,

Бо дакарэнна выгляд свой змяняе.

 

Калi усё дакладна паўтараць,

Яно набрыдне, стане як навала,

Калi хоць нешта у жыццi змяняць,

Жыць будзе i цудоўна, i цiкава.

 

12.02.2000

 

Home Page     Змест

 

3639     ПЯСЧАНЫ БЕРАГ

 

Аб скалы хваля б'ецца цэлы час,

Але пясок заўжды ласкава лiжа,

Разбураць камнi хвалi, хоць не ўраз,

А на пяску пануе толькi цiша.

 

Пясок змяняе хутка выгляд свой,

Якая б хваля не прыйшла крутая,

Працяглы нават здарыцца прыбой,

Ды бераг некранутым выглядае.

 

Заўжды любоў каб моцнаю была,

I поплеч крочыў ўсё жыццё каханы,

Не трэба быць такою, як скала,

Надзейней значна бераг мець пясчаны.

 

18.02.2000

 

Home Page     Змест

 

3665     ПАГРОЗЫ ХАЛАДОЎ

 

Ад маразоў намерзне моцны лёд,

I пакутуе ў штурханiне рэчка,

Таксама сэрца стыне ад нягод,

Хаця была не надта цяжкай спрэчка.

 

Прыгожая i чыстая вада,

Дзiвосная ў яе люстэрцы казка,

Ад халадоў душу пячэ бяда,

Знiкае i пяшчотнасць ў ёй, i ласка.

 

Люстэрка рэчкi можа знiкнуць ўраз,

Заўжды iснуюць вечныя пагрозы,

Што прыйдзе у душу зiмовы час,

I ледзянымi стануць нават слёзы.

 

29.02.2000

 

Home Page     Змест

 

3675     ТАПАЛIНЫ ПУХ

 

З дрэў спадае тапалiны пух,

Белым стаў ужо асфальт ад снегу,

А ў паветры завiрухi рух,

Стан, падобны снежаньскаму рэху.

 

Сонца свецiць, ў сэрцы цеплыня,

I таму зусiм няма маркоты,

Тапалiны пух ляцiць штодня,

Намяло вялiкiя сумёты.

 

Лёгкi пух пакрыў вакол зямлю,

Так бывае ў чэрвенi заўсёды,

Назiраць я з радасцю люблю

Летам зiму снежную ў прыроды.

 

5.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3676     БАРАВIКI

 

Па лесу часта я блукаю,

Але да радасцi не звык,

Як пад ялiнкай адшукаю

Дзябёлы моцны баравiк.

 

Заўсёды маю асалоду,

Яе, як мёд духмяны, п'еш,

Бо бачыш дзiўную прыроду,

Як ранкам па грыбы iдзеш.

 

Грыбоў няшмат на самай справе

У кошыку ляжыць на дне,

Дзесяткi бачу iх ва ўяве,

I сотнi мрояцца у сне.

 

5.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3677     ЗОЛАТАБОКIЯ ЛЯШЧЫ

 

Сябрую з вудай стала змалку,

Бо з ёй прыемна паляваць,

Ды больш ўсяго люблю рыбалку,

Калi ляшчы пачнуць кляваць.

 

Мець трэба ў справе падрыхтоўку,

Бо вуда моцная трашчыць,

Як пападаюцца на золку

Золатабокiя ляшчы.

 

За радасць дзякую прыроду,

Што здатна даць яе заўжды,

Таму знаходжу зноў нагоду,

Каб золата здабыць з вады.

 

5.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3680     НА ЗОЛКУ

 

Люблю я ў час чароўны раннi

Сядзець у хмызе над ракой,

Спяваюць птушкi аб каханнi,

На сэрцы радасць i спакой.

 

Вада ў рацэ не зварухнецца,

Напэўна, ветрык яшчэ спiць,

А клёў такi, аж вуда гнецца,

Лешч бераг бокам залацiць.

 

Спяваюць птушкi мне без змоўку,

Iх спеў – лякарства ад маркот,

Люблю рыбачыць я на золку,

Каб бачыць сонейка усход.

 

7.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3697     ЛЕТА

 

Адышло лета, мне яго шкода,

Летась шкода таксама было,

Але сёлета лепей пагода,

Меру часу нам лета дало.

 

I гiсторыю лета стварае,

Лета ў годзе – цудоўны сюрпрыз,

Бо яно нам гады адзначае,

Калi пiшуць жыцця летапiс.

 

Лета! Добрае, звонкае лета,

Час, калi не iснуе нягод,

I адлiк для часоў розных гэта,

Бо для лета ёсць тоеснасць – год.

 

13.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3698     МЕСЯЦ

 

Яму трэба прасачыць,

Як паводзяць дзецi,

Месяц з хмар на свет глядзiць

I яскрава свецiць.

 

Гляне месячык ў акно:

Цi паслухаў матку?

Дзеткi спяць ужо даўно,

Цацкi ўсе ў парадку.

 

Ранак, месяц амаль згас,

Ды ў пакой загляне,

Назiрае ў раннi час,

Хто як з ложка ўстане.

 

13.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3704     РАННЯЯ ЛЮБОЎ

 

Вiшня вельмi рана расцвiтае,

Але ў спешцы – не яе вiна,

Хоць душа ад радасцi ўзлятае,

Што прыйшла жаданая вясна.

 

Могуць быць пякучыя марозы,

Засумуе вiшня ад бяды,

Горка лье па пустацвету слёзы,

Не саспеюць вiшанькi-плады.

 

Часам i ў пачуццях ёсць атрута,

Бо няздатны спелых даць пладоў,

Будзе i абраза, i пакута,

Iх прыносiць ранняя любоў.

 

13.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3706     НЕКРАНУТАЯ КРАСА

 

Не шкадую нi аб чым,

Што ёсць, люба тое,

Начных вогнiшч бачыў дым,

Неба залатое,

 

Хваль магутных карагод

На блакiтным моры,

Сонца радасны усход,

Ў шапках снегу горы,

 

Плынi рэчак i лясы,

Вадаспадаў воды,

Некранутай ёсць красы

Безлiч у прыроды.

 

14.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3732     ВЯСНА

 

Вясна, зямля настылая яшчэ,

Ёсць нават астраўкi сумётаў белых,

Бо сонейка удосталь не пячэ,

Пупышкi не кранулiся на дрэвах.

 

Ды поруч ўжо жаданая вясна,

I з кожным днём шпарчэй ўсё яе крокi,

Прайшла адлiг суровая мана,

Блакiт заззяў, i паплылi аблокi.

 

Вясна душу красой запаланiць,

Заўжды прыемна радасцi чаканне,

Бо, як нiколi, люба ўвесну жыць,

Яна дае узнёсласць i каханне.

 

27.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3739     РАДАСЦЬ

 

Бясконца мне прыемна назiраць

Цудоўны i чароўны свет прыроды,

Каб незвычайны цуд яе спаткаць,

Бо нельга упускаць такой нагоды.

 

З пупышкi як распусцiцца лiсток,

I як з бутона кветка ружы гляне,

Як зерне здатна даць жыцця расток,

I ранкам блiн чырвоны сонца ўстане.

 

Люблю, калi навокал цiшыня,

Або ў траве хор конiкаў спявае,

Прыроду назiраю я штодня,

I радасць мне душу перапаўняе.

 

29.03.2000

 

Home Page     Змест

 

3747     ЛИСТОПАД

 

Лето, ещё далеко листопад,

Солнце сияет в лазури,

Листья на древе тревожно шумят,

Ждут ужасающей бури.

 

Ждать не заставил себя ураган,

Ветви на щепки ломает,

Дерево стонет от боли и ран,

Листья без смысла теряет.

 

Ветер подняться всегда может вновь

И разбушуется пьяный,

Свой листопад начнёт в сердце любовь,

Губят её ураганы.

 

2.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3762     МИЛЕЙ ВСЕГО

 

Я жил в Крыму, где море голубое,

О нём идёт прекрасная молва,

Но солнце там горячее и злое,

И в мае уже жёлтая трава.

 

Хотел туда, где лес стоит высокий

И речка златопляжная бежит,

Цветастый луг, зелёный и широкий

Всегда пред взором радостным лежит.

 

Ведь не всегда на юге солнце светит

И море голубое не всегда,

Мне лес и луг всего милей на свете,

И чистой речки тихая вода.

 

6.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3767     НОРАЎ ЗIМЫ

 

То лета прыйдзе, то зiма вясною,

Надвор'е не ўсталюецца нiяк,

То снегам сыпле, то палье вадою,

Зiма яшчэ стварае шмат атак.

 

То зелянiна пакрывае вецце,

Цi на яго кладзецца пухам снег,

Бясконца так iдзе у белым свеце,

I наракаць на недарэчнасць грэх.

 

Таксама i сяброўства, i каханне,

Нiяк жаданай сталасцi няма,

У душах лета палкага чаканне,

Ды нораў свой паказвае зiма.

 

8.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3772     ВЯСНОВАЯ ЛЮБОЎ

 

Зрывае вецер лiст асеннi з дрэва,

I ў сэрцы адчуваю я тугу,

Яе хачу ўзяць пад руку нясмела,

Але нiяк рашыцца не магу.

 

Яе пачуцце, нiбы лiст асеннi,

Што зжоўк i лёг на брудную зямлю,

Хоць знiклi, як начны туман, сумненнi,

Ды, як вясной, дасюль яшчэ люблю.

 

Спадае цалкам восенню лiстота,

Вясной зазелянець каб пышна зноў,

Развiтвацца з любоўю не ахвота,

Але прыйдзе вясновая любоў.

 

14.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3783     ВЕСЕННЯЯ ПОРА

 

Расцвёл весной довольно старый сад,

Цветы раскинул бело-золотые,

Так пышно, словно много лет назад,

Как это было в годы молодые.

 

А рядом сад разросся молодой,

Преодолел зимой мороз и стужи,

Впервые этой он зацвёл весной,

Но старый сад цветы имел не хуже.

 

Где молодость – там гладкая кора,

От старости стволы деревьев чёрны,

Но коль пришла весенняя пора,

Любви большой все возрасты покорны.

 

21.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3788     УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

 

Не нужны ни слова, ни дела,

Чтоб приятное ждать от кого-то,

Полный ласки, добра и тепла

Мир свой дивный открыла природа.

 

Всё даёт она щедрой рукой,

И за это не надо ей плата,

На душе от общенья покой,

Так чудесно, что лучше не надо.

 

Лес и луг, речка, золото ржи,

Солнца луч в голубом небе ясный,

Всё имеет для счастья души

Удивительный мир и прекрасный.

 

23.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3789     БЫСТРАЯ ЛЮБОВЬ

 

Закипели сады, закипели,

Их согрела весна и любовь,

Кроны платья из пены одели,

Хоть нет листьев, но море цветов.

 

Но кипенье кончается скоро,

Будет завязь на каждой ветви,

Нет упрёка к цветам и укора,

Час короток у этой любви.

 

Так случается часто весною,

Хоть нет листьев, но море цветов,

Коль поверить весеннему зною,

Быстро кончиться может любовь.

 

23.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3790     ПРЫГОЖАЕ ЛЮСТЭРКА

 

Чарот у задуменнасцi высокi,

I хваля не кранае берагi,

Глядзяць ў люстэрка возера аблокi,

Як быццам поруч небасхiл другi.

 

Падняўся вецер – i прапала дзiва,

Бо ураган пачаў страшэнны бой,

Пабеглi хвалi к берагу iмклiва,

Раз'юшыўся руйнуючы прыбой.

 

Але навошта берагам праверка,

Цi зберагуць прывабны выгляд свой?

Цi вернецца прыгожае люстэка,

Каб мець любоў, пяшчоту i спакой?

 

24.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3791     СВАДЕБНЫЙ НАРЯД

 

Одела вишня свадебный наряд,

Но сиверко дыхнул морозом грозно,

Хотела быстро цвет вернуть назад,

Но, оказалось, было слишком поздно.

 

Ждала, что будут радость и успех,

И счастье не скрывалось за горами,

Но лёг на белый цвет холодный снег,

Усыпал землю пышно лепестками.

 

Для свадьбы есть и платье, и фата,

Но коль придёт суровый час ненастья,

Венчанье состоится не всегда,

А состоится – не дождаться счастья.

 

24.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3792     ПУНСОВЫ РАНАК

 

Дае заўсёды ранак радасць мне,

Бо вабiць летнi ўсход сваiм вiтаннем,

Пяшчота шчасцем за душу кране,

Пунсовым, як агонь кастра, свiтаннем.

 

Плыве з-за гарызонта сонца шар,

Рашучыя адразу робiць крокi,

Ў нябёсах разгараецца пажар,

Становяцца пунсовымi аблокi.

 

Цудоўна у ранковы час не спаць,

А сустракаць яшчэ адзiн дзень новы,

I цуд натхнення шчодра атрымаць,

Бо ранак здатны даць яго пунсовы.

 

25.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3794     ХУТКА

 

Мне рэчка вясновыя песнi пяе,

I ветрык казыча ласкава,

Ды сонейка ў рукi праменьчык дае,

Душа каб вясну адчувала.

 

Зялёнаю стала, нарэшце, трава,

I белаю пенаю кветкi,

Ад радасцi кругам iдзе галава,

Вясна – час дзiвосны i рэдкi.

 

Ды хутка схаваецца рэчка пад лёд,

I вецер журботна завые,

Зiма прынясе з сабой безлiч нягод,

Красу коўдрай снежнай пакрые.

 

26.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3796     ПАРАД ЦВЕТОВ

 

Разнежась в тепле яркого луча,

Сады забыли зимние угрозы,

Парад цветов открыла алыча,

Чудесный цвет явили абрикосы.

 

И вишня распустила белый цвет,

Не веря больше, что вернутся стужи,

На яблонях цветов почти что нет,

Зато покрылись белым снегом груши.

 

Стараются встречать свой звёздный час,

Ведь хочется цвести всем и влюбляться,

Чтоб никогда смысл жизни не угас

И пустоцветом свявшим не остаться.

 

26.04.2000

 

Home Page     Змест

 

3805     УРАГАН СПРЭЧАК

 

Прыгожы стройны лес рос шмат гадоў,

Здаралася: вятры галлё ламалi,

Не гледзячы на раны, зноў i зноў

Вяршынi к небу шлях свой пракладалi.

 

Вялiкай шкоды не было ад ран,

Лес зелянеў вясноваю парою,

Але падняўся моцны ураган,

I доля лесу стала вельмi злою.

 

Пападалi магутныя дубы,

I сосны, што стаялi каля рэчкi,

Заўжды душа ў пакутах ад журбы,

Калi, як ураган, бушуюць спрэчкi.

 

1.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3822     ЗОЛОТОЕ УТРО

 

Люблю послушать утром птичек пенье,

Доносится оно со всех сторон,

Хор этот украшает, без сомненья,

Речной волны чудесный перезвон.

 

Достойно утро чудных песен славы,

Зашелестят от ветра камыши,

Шумит листва, ей нежно вторят травы,

Гимн утру – радость светлая души.

 

Свои объятья солнышко раскроет,

Торжественнее песня зазвучит,

Люблю послушать утро золотое,

Когда со мной Природа говорит.

 

11.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3835     ЗАЛАЦIСТЫ ПРАМЕНЬ

 

Была чорнаю ноч, нiбы сажа,

Ды заззяў залацiсты прамень,

«Добры ранак» – мне сонейка кажа,

Пачынаецца радасны дзень.

 

Ўсё цяплом жыватворным сагрэта:

Птушак спеў, дзiўны бусла палёт,

Праслаўляюць цудоўнае лета

Плынь ракi, плёскат рыб i чарот.

 

Вакол доўжыцца радасць бясконца,

Я прамень залацiсты лаўлю,

Нiбы мацi, чароўнае сонца

Дабрынёй шчодра песцiць Зямлю.

 

18.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3836     ЧАСЫ ЗОЛКУ

 

Са мной сонейка ўраз развiталась,

Паказаўшы у чырванi бок,

На зямлю цiха ноч апускалась,

Кожны мiг ўсё гусцей рабiў змрок.

 

Як агеньчыкi, зоркi заззялi,

Залаты месяц высунуў рог,

Нiбы ў казцы, красу паказалi,

Ад святла iх сагрэцца не змог.

 

З нецярпеннем чакаю усходу,

Мне не трэба халоднай красы,

Прамень сонца прыйдзе ў нагароду,

Сэрцу любыя золку часы.

 

18.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3859     ПЕЙЗАЖ

 

Утро, час сердцу желанный,

Радость дарует краса,

Утро опустит туманы,

Землю омоет роса.

 

Солнышко диск свой покажет,

И заалеет заря,

«Доброе утро!» – мне скажет,

Рано поднялся не зря.

 

Ночь была чёрной, как сажа,

Луч отбелить небо смог,

Нет красивее пейзажа,

Нарисовал его Бог.

 

27.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3860     ЛЕТНI ДОЖДЖ

 

Я кроплi дожджыку лаўлю,

I змокнуць цалкам мне не шкода,

Бо цёплы летнi дождж люблю,

Ён для мяне – як нагарода.

 

Ужо працяглы вельмi час,

Горш печы, дапякае спёка,

Збiраўся дождж пайсцi не раз,

Ды хмары праплылi далёка.

 

Дождж, як з вядра, а я стаю,

Камусьцi кепская пагода,

Я летнi цёплы дождж люблю,

Бо ад яго мне асалода.

 

27.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3864     СЛАДКИЙ СОН

 

Месяц, как голодный пёс,

Среди тучек рыщет,

Нет ответа на вопрос,

Что он в небе ищет.

 

Не желает лечь в постель,

На ходу всё дремлет,

Видно, ищет в тучах щель,

Чтоб светить на землю.

 

Льёт свет нежно-голубой,

Чтоб с пути не сбиться,

Будет он всю ночь с тобой,

Сон пусть сладкий снится.

 

29.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3866     ПАЦАЛУНАК

 

Цераз рыфы, вады дзе замала,

Не праплысцi нiяк караблю,

Зерне ў коласе каб саспявала,

Трэба дожджык мачыў каб зямлю.

 

Бо сумуе без вiльгацi глеба,

Сохнуць травы. Дзе дрэвам браць сок?

Каб не згасла жыццё, вiльгаць трэба,

А зямля, як гарачы пясок.

 

Як душа ад абразы сумуе,

Так ад засухi стогне зямля,

Хутчэй дождж хай яе пацалуе,

Трэба зараз, спазнiцца пасля.

 

30.05.2000

 

Home Page     Змест

 

3873     ДЗIВОСНЫ ДАР

 

Немагчыма зусiм не прымецiць,

Як дзiвосны душу грэе дар,

Ўдзень аднолькава сонейка свецiць,

Толькi часам не бачна з-за хмар.

 

I нябачнае сонейка грэе,

Не патрэбна яго упiкаць,

Вецер чорныя хмары развее,

З ласкай будзе зноў сонейка ззяць.

 

I каханне падобна на сонца,

Часам плача душа ад бяды,

Але хмары не будуць бясконца,

Як каханне прыйшло назаўжды.

 

1.06.2000

 

Home Page     Змест

 

3881     НАЧАЛО ДНЯ

 

Мне приятно видеть дня начало,

Первый луч жду с радостью всегда,

Солнышко лучами заиграло,

В золото окрасилась вода.

 

Золото на зеркале сияет,

Словно неподвижна, речки гладь,

Солнце путь обычный начинает,

Землю чтоб теплом обогревать.

 

Нежится на солнышке природа,

На душе прекрасно и легко,

Вдаль ушла тревожная забота,

Потому что вечер далеко.

 

5.06.2000

 

Home Page     Змест

 

3900     ЦУДОЎНЫ РАНАК

 

Люблю сустрэць цудоўны летнi ранак,

Каб бачыць сонца радасны усход,

Пачуць дзiвосны дружны хор заранак,

Прыгожы бусла назiраць палёт.

 

Глядзець ў раку на гладзь магутнай плынi,

I слухаць песню, што пяе чарот,

Зялёны бачыць аксамiт ў далiне,

I хваль рачных вясёлы карагод.

 

Шмат для душы чароўных абяцанак,

Як з вудаю сядзiш каля вады,

Дае цудоўны, нiбы казка, ранак,

Калi прамень заззяе залаты.

 

15.06.2000

 

Home Page     Змест

 

3910     НАВАЛЬНIЦА

 

Неба азарыла навальнiца,

Ноччу было светла, нiбы ўдзень,

Цуд падобны нават не прыснiцца,

Клаўся на зямлю, як сажа, цень.

 

Ноч сыходзiць, на парозе ранак,

Хоць прамень гуляе харашун,

Полымя у небе ад маланак,

I далей няшчадна б'е перун.

 

Сонейка паслала прывiтанне,

Скончыўся час грозных блiскавiц,

Нават i пяшчотнае каханне

Часам церпiць боль ад навальнiц.

 

21.06.2000

 

Home Page     Змест

 

3912     СНЕЖНАЯ КАРАЛЕВА

 

Раве бясконцая завея,

I комiн вые, нiбы бас,

Мне печ пяшчотна плечы грэе,

Але ў уяве летнi час.

 

На любай рэчцы плёс шырокi,

Лясоў сасновых дзiўны цуд,

Ў нябёсах белыя аблокi,

Лугоў зялёны iзумруд.

 

Знямог ад снежнай каралевы,

Яе набрыдлi кайданы,

Гняце абсяг, як вата белы,

Чакаю будучай вясны.

 

21.06.2000

 

Home Page     Змест

 

3914     ДОБРЫ ПРЫКЛАД

 

Жыццё людзей – нярэдка крык душы,

Не знойдуць анi злагады, нi згоды,

Каб жыць у згодзе, нiбы мурашы,

Вучыцца лепей трэба у прыроды.

 

Ў адносiнах людзей – боль i бяда,

Хоць людзi – i вышэйшыя iстоты,

У мурашоў заўжды адна мэта,

Адны iмкненнi i адны турботы.

 

Усе працуюць, не шкадуюць сiл,

Няма у iх бяссорамнай ляноты,

Каб чалавек больш памяркоўным быў,

Браць трэба добры прыклад у прыроды.

 

22.06.2000

 

Home Page     Змест

 

3933     ТАЯМНIЦЫ НОЧЫ

 

Прыгажосць такая не прыснiцца:

Цытрусаў мiльёны ўвышынi!

Ноч свае адкрыла таямнiцы,

Хоць руку да зорак працягнi.

 

Ды няўмольна гасiць ранак зоркi,

Як заззяе сонечны прамень,

Пра красу ужо няма гаворкi,

Бо зусiм не бачны зоркi ўдзень.

 

Ад красы заўсёды хваляванне,

Назаўжды яго каб зберагчы,

Каб не згасла палкае каханне,

Няхай ззяюць зорачкi ўначы.

 

3.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3939     ВЯСНА Ў ДУШЫ

 

Восень красой вабiць неадменна,

Золатам малюе, як мастак,

Клiча водар жнiвеньскага сена,

Яблыка антонаўскага смак.

 

Настрой прыгажосць дае рахманы,

Сонейка чырвонае ўзышло,

Паплылi асеннiя туманы,

Неба стала чыстае, як шкло.

 

Шчодра асалоду дорыць восень,

Ад натхнення п'яны без вiна,

Як над галавою ззяе просiнь,

А ў душы – бясконцая вясна.

 

5.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3940     РОЖДЕНИЕ ДНЯ

 

Я в небо с удовольствием смотрю

И много интересного в нём вижу:

Прекрасную вечернюю зарю

Иль солнца луч, что падает на крышу,

 

Иль облаков летучую гряду,

Созвездий ярких плавное движенье.

Всегда я в небе что-нибудь найду,

Чтобы себе улучшить настроенье.

 

Но красоты, наверно, лучше нет,

Чем ранним утром видеть дня рожденье,

Встречать пожаром пышущий рассвет

И получать от неба наслажденье.

 

5.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3953     ГОЛУБОЕ НЕБО

 

Любо сердцу небо голубое,

И, как лента, синяя река,

Солнышко сияет золотое,

И летят, как птицы, облака.

 

Радостно смотреть на поднебесье,

Умиляет дивная краса,

А в душе – восторженная песня,

И слова в ней все про чудеса.

 

Хорошо, что разогнало тучи,

Вместо черноты голубизна,

Ничего нет в дивном мире лучше,

В душу коль врывается весна.

 

10.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3959     ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

 

Пленяет красотой весенний сад,

Но это только несколько мгновений,

Что есть они, я бесконечно рад.

Но как красив и вкусен сад осенний!

 

У яблок даже лучший аромат,

Хоть красота цветов неоспорима,

И мысли возвращаются назад,

Но яблоко алеет боком зримо.

 

А у другого красный бок, как кровь,

Есть с жёлтой и зелёной кожурою,

Прекрасна и осенняя любовь,

Она ещё богаче, чем весною.

 

13.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3962     РАНЫ ОТ БУРИ

 

Угрюмый берег, чёрная вода

И чёрные, как сажа, в небе тучи,

Идёт неукротимая беда,

Расправил крылья ураган могучий.

 

Прошла пора приятных сердцу грёз,

Когда простор вокруг и чист, и светел,

Шумят дубы, срывает лист с берёз,

И набирает быстро силу ветер.

 

Всё поломал нещадно ураган,

Стоят деревья, головы понуря,

И в сердце остаётся боль от ран,

Коль в отношеньях пронесётся буря.

 

13.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3963     РАДАСНЫ  СПАКОЙ

 

Прыемна мне ад сонных берагоў,

Што песцяцца, калi ў блакiце неба,

Ад цiшынi прыветлiвых лугоў,

Больш шчасця для душы амаль не трэба.

 

Люблю аблокаў вабных лёгкi бег,

Калi яны не затуляюць сонца,

Вiхрастыя, бялюткiя, як снег,

Вiруе радасць ад красы бясконца.

 

Прыемна слухаць цiшу над ракой,

Калi не ходзяць хмары вельмi нiзка,

Хоць да спадобы радасны спакой,

Ды я турбуюсь, бура недзе блiзка.

 

13.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3966     СХАВАНАЯ КРАСА

 

Як прыгажосць нябёс затуляць хмары,

Шыбуе iх бясконцы карагод,

Не бачны анi захадаў пажары,

Нi сонейка прыветлiвы усход.

 

Краса на небе – нiбы таямнiца,

Не свецяць зоркi, месяц схаваў рог,

I позiрку няма дзе супынiцца,

Ад хмар бясконцых я душой знямог.

 

Калi прамень заззяе на iмгненне,

Ўсмiхнецца сонца праз акенца хмар,

Iснуе, каб красу схаваць адзенне,

Яно баронiць ад жаночых чар.

 

14.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3969     ЛЕТНИЕ ХОЛОДА

 

Был когда-то горячим песок,

И телами наполнены пляжи,

Дождь с утра целый день в стёкла сёк,

В дождь собаку не выгонишь даже.

 

Но с дождями пришли холода,

Кто мог ждать такой фокус от лета?

Видно, сивер задул неспроста,

Для погоды плохая примета.

 

Горяча, словно лето, любовь,

Но она всегда меж полюсами,

То жара, а то сиверко вновь

Оскорбляет её холодами.

 

14.07.2000

 

Home Page     Змест

 

3980     СЛОТА

 

Нiбы ў дзiрках неба стала:

Лье з яго i лье,

Быццам вiльгацi замала

Лугу i ралле.

 

Цяжкi сум ў душы ад слоты,

Дождж сячэ, аж страх,

Перапоўнiлiсь балоты,

Надта гразкi шлях.

 

Сонца хай пасвецiць крыху,

Пачакаць магу,

Каб адчуць ў душы адлiгу,

I прагнаць тугу.

 

17.07.2000

 

Апошні верш тэмы     Home Page     Змест

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz